Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা

বিধবা ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

ক্র:ন:

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

অরুনাময়ী দেওয়ান

স্নেহ কুমার দেওয়ান

মদনল দেওয়ান

মৃত পান্না লাল দেওয়ান

10-02-1922

90

বাকছড়ি

রোহিনী বালা চাকমা

পিত্ত রঞ্জন চাকমা

কানন বালা চাকমা

মৃত শশাংক চাকমা

05-05-1922

90

মরাচেঙ্গী মুখ

প্রমতি চাকমা

কনিন্দ্র চাকমা

বুড়ি চাকমা

মৃত নিরদ চাকমা

03-02-1937

75

যৌথ খামার  

শান্তি প্রভা চাকমা

আশাপূর্ণ চাকমা

ধংবি চাকমা

মৃত বিনয় বরণ খীসা

07-04-1967

45

বাকছড়ি

চিজি বালা চাকমা

নিরোদ চাকমা

মানতা চাকমা

মৃত বিনয় শান্তি চাকমা

05-08-1962

50

মরাচেঙ্গী মুখ

আনন্দ বালা চাকমা

বীরবাহু চাকমা

লংকুলি চাকমা

মৃত হরিহর চাকমা

09-03-1957

55

বাকছড়ি

নীতি সুধা চাকমা

ললিত রঞ্জন চাকমা

লাবণ্য প্রভা চাকমা

মৃত সুখময় চাকমা

10-02-1958

54

বাকছড়ি

পদ্ম শোভা চাকমা

গোপাল্যা চাকমা

আশালতা চাকমা

মৃত লোকাচার্য চাকমা

08-05-1957

55

বাকছড়ি

শশী রাণী চাকমা

অমর শান্তি চাকমা

ধনবি চাকমা

মৃত ভুত্রাসিং চাকমা

10-10-1962

50

বাকছড়ি

১০

দুদুরা চাকমা

দীণ নাথ চাকমা

চন্দ্র বালা চাকমা

মৃত গীতাদত্ত চাকমা

12-01-1972

40

লাম্বা ছড়া

১১

শান্তি প্রভা চাকমা

কান্তি ময় চাকমা

প্রভা দেবী চাকমা

মৃত হরিমোহণ চাকমা

13-05-1947

65

বাকছড়ি

১২

মেকি চাকমা

ভুবজ্জ্বল চাকমা

বিনতা চাকমা

মৃত তরুণ বিকাশ চাকমা

04-04-1983

30

বেতছড়ি মুখ

১৩

ভিক্ষুপতি চাকমা

আলো মনি চাকমা

শ্যামপদি চাকমা

মৃত মহিন্দ্র চাকমা

15-10-1960

52

মরাচেঙ্গী মুখ

১৪

আবিদী চাকমা

কালো বরণ চাকমা

প্রভা দেবী চাকমা

মৃত শশাংক শেখর চাকমা

13-07-1962

50

যৌথ খামার  

১৫

তনবি চাকমা

বাত্যা চাকমা

মালনি চাকমা

মৃত অনন্ত লাল চাকমা

03-09-1952

60

বাকছড়ি

১৬

সোপা দেওয়ান

অরুন আলো দেওয়ান

পরিনা চাকমা

মৃত বীরভদ্র্র চাকমা

08-05-1932

80

বাকছড়ি

১৭

শান্তি লতা চাকমা

নিতাই চন্দ্র চাকমা

অন্না দেবী চাকমা

মৃত জয়কৃঞ্চ চাকমা

02-09-1932

80

করল্যাছড়ি

১৮

নিহারিকা চাকমা

সুখ শান্তি চাকমা

জয়বি চাকমা

মৃত শুভ রঞ্জন চাকমা

25-10-1983

30

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

১৯

সুমতি বালা চাকমা

লক্ষী কুমার চাকমা

নিয়তি চাকমা

মৃত কিনা রাম চাকমা

13-07-1942

70

করল্যাছড়ি

২০

বুদ্ধ পতি চাকমা

বাদি চন্দ্র চাকমা

ভাগ্য রাণী চাকমা

মৃত বুদ্ধ কুমার চাকমা

17-06-1962

50

উ: মরাচেঙ্গী মুখ

২১

সাধনা চাকমা

হলধর চাকমা

নয়ন তারা চাকমা

মৃত নিরঙ্গ চাকমা

12-08-1962

50

মরাচেঙ্গী মুখ

২২

কান্দরি চাকমা

গঙ্গা প্রসাদ চাকমা

মিলুঙি চাকমা

মৃত প্রবোদ চন্দ্র চাকমা

15-11-1932

80

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

২৩

দেবী চাকমা

মনো কুমার চাকমা

চিক্কপুদি চাকমা

মৃত সাধন কুমার চাকমা

16-04-1962

50

উ: মরাচেঙ্গী মুখ

২৪

দুলোহলী চাকমা

বুজ্যা বান চাকমা

রঞ্জনা চাকমা

মৃত ছন্দ্ মোহন চাকমা

04-04-1957

55

উ: মরাচেঙ্গী মুখ

২৫

কিত্তলিলা চাকমা

নীল রঞ্জন চাকমা

অবলা চাকমা

মৃত দয়া রঞ্জন চাকমা

05-09-1962

50

উ: মরাচেঙ্গী মুখ

২৬

পদ্ম মুখী চাকমা

জয় মুলুক চাকমা

নিহার বালা চাকমা

মৃত আমুয়া চাকমা

05-02-1956

56

উ: মরাচেঙ্গী মুখ

২৭

দয়া মনো চাকমা

বিজয় চন্দ্র চাকমা

শান্তি বালা চাকমা

মৃত নিরোদ রঞ্জন চাকমা

23-05-1967

50

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

২৮

জানকি চাকমা

প্রাণময় চাকমা

মলিনা চাকমা

মৃত বিমলেন্দু চাকমা

17-08-1962

50

মরাচেঙ্গী মুখ

২৯

দয়া মুখী চাকমা

আলো কুমার চাকমা

দেব লতা চাকমা

মৃত যাত্রা মোহন চাকমা

09-02-1960

52

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

৩০

ফুল রাণী চাকমা

গয়াসুর চাকমা

কান্দরি চাকমা

মৃত প্রফুল্ল চাকমা

30-05-1947

65

উ: মরাচেঙ্গী মুখ

 

 

 

 

 

 

 

 

বিধবা ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

ক্র:ন:

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

31

স্বপ্না চাকমা

নিরঞ্জয় চাকমা

মন্দাবীরি চাকমা

মৃত ইরেন্দ্র চাকমা

05-10-1954

58

2

মরাচেঙ্গী মুখ

32

সুমতি বালা চাকমা

বিধুর চাকমা

মহিলী চাকমা

মৃত রাজা চাকমা

11-11-1962

50

2

মরাচেঙ্গী মুখ

33

সুমিতা চাকমা

দ্বিজেন্দ্র লাল চাকমা

শিপ্রা চাকমা

মৃত জিতেন্দ্র চাকমা

09-10-1967

45

2

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

34

ললিতা দেবী চাকমা

খুলা রাম চাকমা

চিক্কপদি চাকমা

মৃত মদন মোহন খীসা

27-07-1947

65

2

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

35

নীলা মুখী চাকমা

বিশ্ব মনি চাকমা

নতাবি চাকমা

মৃত শান্তি বিলাস চাকমা

28-05-1967

45

3

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

36

উমা দেবী চাকমা

আনন্দ মনি চাকমা

নিশিপুদি চাকমা

মৃত বন বিহারী চাকমা

28-09-1947

65

3

বড়পুল পাড়া

37

কুমারী চাকমা

লক্ষণ বিজয় চাকমা

অঙ্গ বালা চাকমা

মৃত সুভাষ চন্দ্র চাকমা

03-03-1972

40

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

38

ব্রজ মালা চাকমা

কালা চান চাকমা

লক্ষী বালা চাকমা

মৃত নলনী রঞ্জন চাকমা

04-09-1947

65

3

শনখোলা পাড়া

39

মাধবী লতা চাকমা

ক্ষেত্র চাকমা

বিরন্দ মুখী চাকমা

মৃত জ্যোতিময় চাকমা

15-10-1947

65

3

শনখোলা পাড়া

40

শশী রাণী চাকমা

সাধন মোহন চাকমা

কালিন্দী রাণী চাকমা

মৃত কালেঞ্জয় চাকমা

12-09-1972

40

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

41

ছন্দ লতা চাকমা

ধর্ম চরণ চাকমা

কালা মিলা চাকমা

মৃত ক্ষেত্র মোহন চাকমা

20-10-1962

50

3

শনখোলা পাড়া

42

মরলী চাকমা

কালা বরণ চাকমা

বাদিবী চাকমা

মৃত বাশি মোহন চাকমা

05-07-1952

60

3

ফিরিঙ্গি পাড়া

43

বড়পেদী চাকমা

সোনা রাম চাকমা

রমিকা দেবী চাকমা

মৃত লাম্বাশিরা চাকমা

17-08-1962

60

3

ফিরিঙ্গি পাড়া

44

নিরুপা চাকমা

কৃঞ্চ কান্ত চাকমা

রাঙা মিলা চাকমা

মত জীবন চাকমা

09-10-1938

38

3

বড়পুল পাড়া

45

মেধরী চাকমা

দয়াল মোহন চাকমা

কনকনা চাকমা

মৃত জয় ধন চাকমা

13-02-1974

38

3

শনখোলা পাড়া

46

বিনতা চাকমা

কিশোর চন্দ্র চাকমা

বড়মুই চাকমা

মৃত নরম্যা চাকমা

04-05-1977

35

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

47

লতাবি চাকমা

বিঞ্চ চাকমা

ধনবি চাকমা

মৃত মরত্ত চাকমা

06-10-1962

35

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

48

শেফালিকা চাকমা

জ্যোতি ময় চাকমা

গুপ্তা দেবী চাকমা

মৃত নিরঞ্জন চাকমা

09-08-1972

40

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

49

শুভদিনী চাকমা

প্রীতি বিন্দু চাকমা

সাধনা দেবী চাকমা

মৃত সুনীতি বিকাশ চাকমা

04-06-1947

65

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

50

রমিতা চাকমা

চন্দ্র হরি চাকমা

সুর বালা চাকমা

মৃত কালেঞ্জয় চাকমা

07-03-1962

50

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

51

শুভা দেওয়ান

দীন বন্ধু চাকমা

নন্দ রাণী চাকমা

মৃত সুনীতি ময় চাকমা

22-04-1967

45

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

52

কর্ণকণা চাকমা

দেরইয়া চাকমা

পদ্ম শোভা চাকমা

মৃত চুন্দি চাকমা

05-10-1942

70

3

নোয়া পাড়া

53

কালাচোখী চাকমা

কল্প চাকমা

লাম্বাবি চাকমা

মৃত শশী ভূষণ চাকমা

08-08-1942

70

3

নোয়া পাড়া

54

মেজাভী চাকমা

জীবন  ময় চাকমা

শুভ তারা চাকমা

মৃত শান তারা চাকমা

05-07-1957

90

4

শিলুন্যা

55

শুশীলা চাকমা

আলো মনি চাকমা

ফুল বালা চাকমা

মৃত যোগ্য চন্দ্র চাকমা

09-04-1937

75

4

ধলছড়া

56

কালাবি চাকমা

পরেশ নাথ চাকমা

মিলাবি চাকমা

মৃত কামিনী কুমার চাকমা

17-08-1952

60

4

বাকছড়ি

57

নির বালা চাকমা

জ্ঞাত চন্দ্র চাকমা

বিমলা দেবী চাকমা

মৃত স্নেহ কুমার চাকমা

05-09-1952

60

4

বাকছড়ি

58

সভাপতি চাকমা

পবন জয় চাকমা

বেসুকা চাকমা

মৃত অজিত কুমার চাকমা

06-04-1962

50

4

বাকছড়ি

59

রাঙাবি চাকমা

মানিক চন্দ্র চাকমা

আগোছ বালা চাকমা

মৃত স্বর্গ মনি চাকমা

12-05-1937

75

4

বাকছড়ি

60

কালেন্দী রাণী চাকমা

সাধন মনি চাকমা

চিকনি চাকমা

মৃত কিনা রাম চাকমা

10-06-1984

28

4

চেবা ছড়া

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিধবা ভাতা ছক   

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

ক্র:ন:

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

61

গুলিবালা চাকমা

রাজ ধন চাকমা

বিদ্যা কানি চাকমা

মৃত অরবিন্দু চাকমা

09-08-1957

45

4

চেবাছড়া

62

নিরোদ বালা চাকমা

নিতাই চন্দ্র চাকমা

রবি সোনা চাকমা

মৃত সুবিলাস চাকমা

25-05-1962

50

4

এগারল্যাছড়া

63

সত্য বালা চাকমা

সুবল চন্দ্র চাকমা

গয়া মুখী চাকমা

মৃত মুরতি মোহন চাকমা

08-04-1964

48

4

শিলুন্যা পাড়া

64

সুন্দর বালা চাকমা

পূর্ণ মোহন চাকমা

তুলসী কালা চাকমা

মৃত গোপাল কৃঞ্চ চাকমা

09-09-1983

30

4

বাকছড়ি

65

রঙ্গলতা চাকমা

মোহন বাণী চাকমা

তকলামিলা চাকমা

মৃত হেম রঞ্জন চাকমা

13-08-1957

55

4

এগারল্যাছড়া

66

নিয়তি চাকমা

বিজয় কেতন চাকমা

কেশরী চাকমা

মৃত আনন্দ বিলাস চাকমা

09-03-1947

65

4

বাকছড়ি

67

কুলাবি চাকমা

প্রেম রঞ্জন চাকমা

কাঞ্চনা দেবী চাকমা

মৃত বরণ কুমার চাকমা

10-10-1977

35

4

বাকছড়ি

68

বাসন্তী বালা চাকমা

ধর্ম চরণ চাকমা

মন্যাগি চাকমা

মৃত জুমমিত্র চাকমা

17-09-1947

65

4

এগারল্যাছড়া

69

মিনু চাকমা

সোনা রাম চাকমা

শান্তি বালা চাকমা

মৃত চিক্ক চাকমা

20-03-1987

25

4

শিলুন্যা পাড়া

70

ইঞ্চমুখী চাকমা

চিকন চোখ চাকমা

ফুলেন্দরী চাকমা

মৃত বিজয় প্রসাদ চাকমা

18-10-1983

30

4

শিলুন্যা পাড়া

71

নমিতা চাকমা

কালো বরণ চাকমা

শৈলবালা চাকমা

মৃত অমর রতন চাকমা

27-05-1984

28

4

শিলুন্যা পাড়া

72

সোনাপতি চাকমা

রাঙ্গু চাকমা

আদরী চাকমা

মৃত আনন্দ চাকমা

21-10-1937

75

5

জাহানাতলি

73

সোনাপতি চাকমা

অনিল কিশোর চাকমা

স্বর্ণলতা চাকমা

মৃত যাত্রা মোহন চাকমা

16-08-1956

56

1

জাহানাতলি

74

সোনাপতি চাকমা

মুক্ত মোহন চাকমা

জেলী চাকমা

মৃত বাঙাল্যা চাকমা

10-09-1952

60

5

জাহানাতলি

75

জয়সুধা চাকমা

জহর লাল চাকমা

মালনি চাকমা

মৃত অনন্ত লাল চাকমা

05-05-1947

65

5

করল্যাছড়ি

76

বাউদি চাকমা

বিঞ্চু চাকমা

জেবুয়াবী চাকমা

মৃত মঙগু চাকমা

18-10-1964

48

5

জাহানাতলি

77

কদম লতা চাকমা

লালইয়া চাকমা

সুরনন্দী চাকমা

মৃত জগদীশ চাকমা

15-10-1942

70

5

করল্যাছড়ি

78

হাদুনী চাকমা

ক্ষেত্র মোহন চাকমা

শ্যামাপতি চাকমা

মৃত আশাপূর্ণ চাকমা

23-08-1954

58

5

জাহানাতলি

79

বীরলতা চাকমা

বিজয় চন্দ্র চাকমা

মেনকা চাকমা

মৃত ঝড়বুয়া চাকমা

18-01-1957

55

5

জাহানাতলি

80

পূর্ণ দেবী চাকমা

লক্ষীচরণ চাকমা

মায়া দেবী চাকমা

মৃত দীননাথ চাকমা

09-09-1962

50

5

জাহানাতলি

81

রাঙাবি চাকমা

গগণ চন্দ্র চাকমা

শুভংকরী চাকমা

মৃত তুকচান চাকমা

07-08-1945

67

5

জাহানাতলি

82

সুধীর প্রভা চাকমা

অমল চন্দ্র চাকমা

নয়ন কুমারী চাকমা

মৃত আনন্দ চাকমা

27-05-1947

65

5

জাহানাতলি

83

নীর বালা চাকমা

পত্যা রাম চাকমা

ঝিউলপতি চাকমা

মৃত বিরাজ মোহন চাকমা

12-03-1942

70

5

জাহানাতলি

84

শান্তি লতা চাকমা

প্রাণ কুমার চাকমা

সখি বালা চাকমা

মৃত আনন্দ ময় চাকমা

09-10-1942

70

5

করল্যাছড়ি

85

শান্তি দেবী চাকমা

বুড়ি চোখী চাকমা

সুনীতি বালা চাকমা

মৃত ইন্দ্র মোহন চাকমা

10-12-1963

49

5

বাকছড়ি

86

পতঙ্গ চাকমা

যোগেন্দ্র চাকমা

রাজেশ্বরী চাকমা

মৃত ললিত কুমার চাকমা

15-06-1952

60

5

জাহানাতলি

87

বিজয় লক্ষী চাকমা

সুর সুর চাকমা

কমলিনী চাকমা

মৃত বিনোদ রঞ্জন চাকমা

14-04-1957

55

5

জাহানাতলি

88

মেনকা চাকমা

কালাধন চাকমা

শ্যামলী চাকমা

মৃত সাধনা চাকমা

18-11-1962

50

5

জাহানাতলি

89

নাগি চাকমা

রত্ন সেন চাকমা

জয়সুধা চাকমা

মৃত স্নেহ কুমার চাকমা

01-03-1952

60

5

জাহানাতলি

90

সোয়ামায়া চাকমা

আশাপূর্ণ চাকমা

ফুলেন্দি চাকমা

মৃত কলি রতন চাকমা

01-03-1977

35

6

মধ্য আদাম

 

 

 

 

বিধবা ভাতা ছক         

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

ক্র:ন:

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

৯1

ধনন্তরী চাকমা

অরবিন্দু চাকমা

রাণী বালা চাকমা

মৃত নিমাই চন্দ্র চাকমা

05-08-1972

40

6

মধ্য আদাম

৯2

দীন কুমারী চাকমা

মনু রাম চাকমা

নিহার বালা চাকমা

মৃত লক্ষিয়া চাকমা

06-06-1975

37

6

মধ্য আদাম

৯3

সোনা দেবী চাকমা

বেরতি রঞ্জন চাকমা

সুধবী চাকমা

মৃত ললিত মোহন চাকমা

14-10-1974

38

6

দেওয়ান ছড়া

৯4

আরতি বালা চাকমা

স্নেহ কুমার চাকমা

নয়না চাকমা

মৃত আলজু চাকমা

12-05-1954

58

6

করল্যাছড়ি

৯5

বুড়ি চোখী চাকমা

উত্তম জয় চাকমা

চন্দ্র বালা চাকমা

মৃত আরবো চাকমা

10-08-1964

48

6

মগাছড়ি

৯6

স্নেহ লতা চাকমা

হর চন্দ্র চাকমা

কল্পনা চাকমা

মৃত মহদেব চাকমা

18-07-1952

60

6

মধ্য আদাম

৯7

রিকা রাণী চাকমা

প্রহলাদ চাকমা

কাননী চাকমা

মৃত লক্ষী বিলাস চাকমা

25-05-1952

63

6

মগাছড়ি

৯8

নির বালা চাকমা

দিবেন্দু চাকমা

রূপবতী চাকমা

মৃত শান্তি বিলাস চাকমা

30-03-1952

60

6

শিলবান

৯9

চিক্ক রাণী চাকমা

আশা মিয়া চাকমা

শশী বালা চাকমা

মৃত মনি চাকমা

19-04-1982

30

6

মধ্য আদাম

১০0

অনুলতা চাকমা

সাধন মোহন চাকমা

লক্ষী রাণী চাকমা

মৃত সুরতা চাকমা

22-07-1947

65

6

মধ্য আদাম

১০১

রনদি বালা চাকমা

বিশ্ব কর্মা চাকমা

রেখা মা চাকমা

মৃত নিরতা চাকমা

29-05-1947

65

6

মধ্য আদাম

১০২

কমলাপুদি চাকমা

দীন মোহন চাকমা

লঘ্ন সুখী চাকমা

মৃত উন্দুয়া চাকমা

08-08-1947

65

6

করল্যাছড়ি

১০৩

কমলা দেবী চাকমা

বিপুল  কান্ত চাকমা

নীল দেবী চাকমা

মৃত বেরতি রঞ্জন চাকমা

23-10-1957

65

6

করল্যাছড়ি

১০৪

শান্তি লতা চাকমা

নির্মল কান্তি চাকমা

পদ্ম রাণী চাকমা

মৃত ভুবন চন্দ্র চাকমা

15-10-1962

55

6

মধ্য আদাম

১০৫

আন্দা বালা চাকমা

কৃপা ধন চাকমা

চারুলতা চকামা

মৃত শান্তি রঞ্জন চাকমা

02-08-1962

50

6

মধ্য আদাম

১০৬

ললিত বালা চাকমা

বুলু চন্দ্র চাকমা

নাম রেখা চাকমা

মৃত আল্যা রাম চাকমা

10-09-1962

50

6

মধ্য আদাম

107

নিত্যপুতি চাকমা

সুবীর চন্দ্র চাকমা

সাধনা চাকমা

মৃত কালা চান চাকমা

21-04-1942

50

6

মধ্য আদাম

১০৮

টুংগপতি চাকমা

শংকর চাকমা

মালাবি চাকমা

মৃত মশ্য কুঞ্জ চাকমা

05-12-1944

70

6

পেরাছড়া

১০৯

জ্যোতিশোভা চাকমা

সুধীর ময় চাকমা

প্রেমলতা চাকমা

মৃত বিশ্বকর্মা চাকমা

10-07-1957

68

7

পেরাছড়া

১১0

কান্তি বালা চাকমা

মনিন্দ্র চাকমা

সুব রেখা চাকমা

মৃত সুমতি রঞ্জন চাকমা

09-02-1972

55

7

বেতছড়ি মুখ

১১১

চন্দ্রবালা চাকমা

মরত্ত চাকমা

মায়া রেখা চাকমা

মৃত কালি প্রসাদ চাকমা

02-04-1967

45

7

মরাচেঙ্গী মুখ

১১২

মুংক রাণী চাকমা

মঙ্গল ধন চাকমা

গুরি মিলা চাকমা

মৃত জ্ঞান বিকাশ চাকমা

05-05-1967

45

7

মরাচেঙ্গী মুখ

১১৩

অনিতা চাকমা

প্রিয় চক্র চাকমা

শংক মালা চাকমা

মৃত বিমল চন্দ্র চাকমা

08-08-1962

50

7

প: জাহানাতলি

১১৪

উমা রাণী চাকমা

গগণ চন্দ্র চাকমা

লংকুলি চাকমা

মৃত ধ্বংগল চাকমা

12-10-1942

70

7

প: জাহানাতলি

১১৫

তুংলা কিত্যা চাকমা

বিঞ্চু চাকমা

উষা রাণী চাকমা

মৃত জাপান মোহন চাকমা

09-05-1944

68

7

দোসর পাড়া

১১৬

শান্তি বালা চাকমা

নিরঞ্জন চাকমা

দেব মালা চাকমা

মৃত বিরেন্দ্র চাকমা

05-11-1947

65

7

রিজিবিল

১১৭

মনিবালা চাকমা

সোনা রঞ্জন চাকমা

কালামিলা চাকমা

মৃত চিকন চান চাকমা

06-06-1942

70

7

রিজিবিল

১১৮

জ্ঞানলতা চাকমা

কান্ত মনি চাকমা

মনষা দেবী চাকমা

মৃত চিকন্যা চাকমা

07-08-1947

65

7

দোসর পাড়া

১১৯

কেরাম্যা চাকমা

গিরিশ চন্দ্র চাকমা

গুল মালা চাকমা

মৃত চিকন চান চাকমা

10-10-1945

67

7

রিজিবিল

১২০

কালোমি চাকমা

কিষ্ট মঙ্গল চাকমা

সুমতি বালা চাকমা

মৃত লাল ভদ্র চাকমা

07-09-1947

70

7

রিজিবিল

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিধবা ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

ক্র:ন:

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

121

বিনন্দ চাকমা

কুঞ্জ লাল চাকমা

স্বপ্না দেবী চাকমা

মৃত ধনমুনি চাকমা

05-07-1972

40

7

প: জাহানাতলি

122

চন্দ্রবি চাকমা

অনিল কিশোর চাকমা

ফুল কুমারী চাকমা

মৃত কান্তি চাকমা

04-03-1972

45

7

পেরাছড়া

123

নয়ন বালা চাকমা

পূর্ণ মোহন চাকমা

মিলাছবো চাকমা

মৃত সোনা বন্ধু চাকমা

05-08-1967

40

7

মরাচেঙ্গী মুখ

124

কালি চাকমা

বিহারী লাল চাকমা

সুখী চাকমা

মৃত লক্ষী কুমার চাকমা

30-11-1972

50

7

রিজিবিল

125

কনিকা চাকমা

কুঞ্জ লাল চাকমা

বাধনী চাকমা

মৃত প্রতি রঞ্জন চাকমা

25-04-1962

58

7

প: জাহানাতলি

126

সুমতি বালা চাকমা

হংস ধস চাকমা

কমলাপুতি চাকমা

মৃত শান্তি চাকমা

17-03-1954

28

7

প: দেওয়ান পাড়া

127

রাঙা মিলা চাকমা

নগর চান চাকমা

চিক্কবি চাকমা

মৃত তরুণী সেন চাকমা

04-06-1984

55

8

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

128

সুজলা চাকমা

সাধন কুমার চাকমা

রবি সোনা চাকমা

মৃত জগদীশ চাকমা

16-07-1957

55

8

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

129

শান্তি লতা চাকমা

মিলন কুমার চাকমা

কাঞ্চনা চাকমা

মৃত মদন মোহন চাকমা

09-09-1957

60

8

রুনু কার্বারী পাড়া

130

মুক্তি বালা চাকমা

জয় নন্দ চাকমা

চান্দবি চাকমা

মৃত রায় মোহন চাকমা

21-01-1952

70

8

কেঙ্গালছড়ি

131

কাউজি চাকমা

জহর লাল চাকমা

শৈল বালা চাকমা

মৃত ভালুক্যা চাকমা

05-05-1942

65

8

রুনু কার্বারী পাড়া

132

উমপ্রভা চাকমা

প্রকৃত রঞ্জন চাকমা

আদুরি চাকমা

মৃত কৃপা চরণ চাকমা

03-09-1947

60

8

বেতছড়ি মুখ

133

সোনাবি চাকমা

কালামুয়া চাকমা

কেশরী চাকমা

মৃত আদি রতন চাকমা

09-10-1952

60

8

পুরাতন পাড়া

134

নাগরি চাকমা

হেম বরণ চাকমা

লিলাবতী চাকমা

মৃত কৃষ মনি চাকমা

15-05-1957

55

8

হেডম্যান পাড়া

135

নাগরি চাকমা (২)

লেত্যা চাকমা

গুলবি চাকমা

মৃত ললিত মোহন চাকমা

03-10-1952

60

8

বেতছড়ি মুখ

136

বাসন্তি চাকমা

রবি ধন চাকমা

ফুল বালা চাকমা

মৃত সুধাংশু বিমল চাকমা

20-08-1952

66

8

হেডম্যান পাড়া

137

রঞ্জন মুখী চাকমা

মনু রাম চাকমা

হেঙরি চাকমা

মৃত বিশু মোহন চাকমা

10-05-1950

62

8

রুনু কার্বারী পাড়া

138

কান্দরি চাকমা

তুক্যা চান চাকমা

জানকি চাকমা

মৃত রমনী মোহন চাকমা

02-10-1954

66

8

বেতছড়ি মুখ

139

অযদি চাকমা

দুখি রাম চাকমা

প্রেমলতা চাকমা

মৃত হিরো মোহন চাকমা

11-09-1942

70

8

হেডম্যান পাড়া

140

রগুরি চাকমা

প্রসন্ন চাকমা

বিরতা চাকমা

মৃত প্রদীপ চন্দ্র চাকমা

03-05-1942

70

8

রুনু কার্বারী পাড়া

141

শোভা দেবী চাকমা

অন্নদা প্রসন্ন চাকমা

শশী বালা চাকমা

g„Z আশাপূর্ণ PvKgv

06-06-1947

65

8

বেতছড়ি মুখ

142

রাজ দেবী চাকমা

অনিল চন্দ্র চাকমা

চিক্কবি চাকমা

মৃত শশী কান্ত চাকমা

15-02-1957

55

8

রুনু কার্বারী পাড়া

143

মুনিকা চাকমা

রাজেন্দ্র লাল চাকমা

সুরশী বালা চাকমা

মৃত পুলিন বিহারী চাকমা

09-05-1962

30

8

বাজেছড়া

144

মুনুবালা চাকমা

জগদীশ চাকমা

বাউদি চাকমা

মৃত রবীন্দ্র চাকমা

10-08-1952

60

9

বাজেছড়া

145

রূপপতি চাকমা

আনন্দ মোহন চাকমা

দেবী চাকমা

মৃত ভুবন জয় চাকমা

15-05-1947

65

9

উচ্চ কেঙ্গালছড়ি

146

ইত্তুকি চাকমা

দাদি চাকমা

মায়া দেবী চাকমা

মৃত অজিত কুমার চাকমা

20-09-1952

60

9

বাজেছড়া

147

কালাবি চাকমা

মহেন্দ্র চাকমা

ভাগ্য রাণী চাকমা

মৃত বিনোদন চন্দ্র চাকমা

18-03-1942

70

9

কান্দারা ছড়া

148

বিন্না কুমারি চাকমা

সুরেশ চন্দ্র চাকমা

লতাবি চাকমা

মৃত মঙ্গল নাথ চাকমা

25-10-1942

70

9

দায্যা পাড়া

149

বিরজা চাকমা

বিজয় চন্দ্র চাকমা

দয়া মালা চাকমা

মৃত সোনা ধন চাকমা

17-11-1940

72

9

হাজাছড়ি

150

পূরবতী চাকমা

সত্য রঞ্জন চাকমা

রাঙাবি চাকমা

মৃত নিলু চন্দ্র চাকমা

07-08-1966

40

9

দায্যা পাড়া

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিধবা ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

ক্র:ন:

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

151

বাউদি চাকমা

প্রিয় কান্তি চাকমা

কোকিলা চাকমা

মৃত শুভ রঞ্জন চাকমা

09-02-1967

45

9

বাজেছড়া

152

অনু দেবী চাকমা

নীল রঞ্জন চাকমা

খুলাবি চাকমা

মৃত অরবিন্দু চাকমা

23-05-1942

70

9

উচ্চ কেঙ্গালছড়ি

153

জট্টালী চাকমা

আলেয়া চাকমা

নন্দ রাণী চাকমা

মৃত রূপা জয় চাকমা

28-09-1947

65

9

কান্দারা ছড়া

154

সুমতি বালা চাকমা

লারে চন্দ্র চাকমা

নিহারিকা চাকমা

মৃত লাল চাকমা

14-10-1977

35

9

কান্দারা ছড়া

155

অনিলা চাকমা

হেদা রাম চাকমা

হেলি চাকমা

মৃত ভীম রঞ্জন চাকমা

12-05-1977

35

9

হাজাছড়ি

156

ফুলেম মুখী চাকমা

হলধর চাকমা

মিলা বিকাশ চাকমা

মৃত জন চন্দ্র চাকমা

10-03-1942

70

9

তারাছড়ি

157

সিতা পুদি চাকমা

কাল চান চাকমা

মেরনী চাকমা

মৃত জয় কুমার চাকমা

09-07-1952

35

9

বাজেছড়া

158

হেঙরি চাকমা

বন কুমার চাকমা

দোলবি চাকমা

মৃত পূরণ চাকমা

20-02-1977

45

9

ধার্য্যা পাড়া

159

কনক্ক চাকমা

মুরতি সেন চাকমা

সুন্দর বালা চাকমা

মৃত ললিত চাকমা

18-05-1967

45

9

ধার্য্যা পাড়া

160

চঞ্চলা চাকমা

দিলীপ চাকমা

কিত্তলিলা চাকমা

মৃত বুদ্ধ মনি চাকমা

15-08-1972

40

9

রাম সুপারি পাড়া