Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিভিন্ন ভাতাভোগীর তালিকা

বিধবা ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

ক্র:ন:

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

অরুনাময়ী দেওয়ান

স্নেহ কুমার দেওয়ান

মদনল দেওয়ান

মৃত পান্না লাল দেওয়ান

10-02-1922

90

বাকছড়ি

রোহিনী বালা চাকমা

পিত্ত রঞ্জন চাকমা

কানন বালা চাকমা

মৃত শশাংক চাকমা

05-05-1922

90

মরাচেঙ্গী মুখ

প্রমতি চাকমা

কনিন্দ্র চাকমা

বুড়ি চাকমা

মৃত নিরদ চাকমা

03-02-1937

75

যৌথ খামার  

শান্তি প্রভা চাকমা

আশাপূর্ণ চাকমা

ধংবি চাকমা

মৃত বিনয় বরণ খীসা

07-04-1967

45

বাকছড়ি

চিজি বালা চাকমা

নিরোদ চাকমা

মানতা চাকমা

মৃত বিনয় শান্তি চাকমা

05-08-1962

50

মরাচেঙ্গী মুখ

আনন্দ বালা চাকমা

বীরবাহু চাকমা

লংকুলি চাকমা

মৃত হরিহর চাকমা

09-03-1957

55

বাকছড়ি

নীতি সুধা চাকমা

ললিত রঞ্জন চাকমা

লাবণ্য প্রভা চাকমা

মৃত সুখময় চাকমা

10-02-1958

54

বাকছড়ি

পদ্ম শোভা চাকমা

গোপাল্যা চাকমা

আশালতা চাকমা

মৃত লোকাচার্য চাকমা

08-05-1957

55

বাকছড়ি

শশী রাণী চাকমা

অমর শান্তি চাকমা

ধনবি চাকমা

মৃত ভুত্রাসিং চাকমা

10-10-1962

50

বাকছড়ি

১০

দুদুরা চাকমা

দীণ নাথ চাকমা

চন্দ্র বালা চাকমা

মৃত গীতাদত্ত চাকমা

12-01-1972

40

লাম্বা ছড়া

১১

শান্তি প্রভা চাকমা

কান্তি ময় চাকমা

প্রভা দেবী চাকমা

মৃত হরিমোহণ চাকমা

13-05-1947

65

বাকছড়ি

১২

মেকি চাকমা

ভুবজ্জ্বল চাকমা

বিনতা চাকমা

মৃত তরুণ বিকাশ চাকমা

04-04-1983

30

বেতছড়ি মুখ

১৩

ভিক্ষুপতি চাকমা

আলো মনি চাকমা

শ্যামপদি চাকমা

মৃত মহিন্দ্র চাকমা

15-10-1960

52

মরাচেঙ্গী মুখ

১৪

আবিদী চাকমা

কালো বরণ চাকমা

প্রভা দেবী চাকমা

মৃত শশাংক শেখর চাকমা

13-07-1962

50

যৌথ খামার  

১৫

তনবি চাকমা

বাত্যা চাকমা

মালনি চাকমা

মৃত অনন্ত লাল চাকমা

03-09-1952

60

বাকছড়ি

১৬

সোপা দেওয়ান

অরুন আলো দেওয়ান

পরিনা চাকমা

মৃত বীরভদ্র্র চাকমা

08-05-1932

80

বাকছড়ি

১৭

শান্তি লতা চাকমা

নিতাই চন্দ্র চাকমা

অন্না দেবী চাকমা

মৃত জয়কৃঞ্চ চাকমা

02-09-1932

80

করল্যাছড়ি

১৮

নিহারিকা চাকমা

সুখ শান্তি চাকমা

জয়বি চাকমা

মৃত শুভ রঞ্জন চাকমা

25-10-1983

30

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

১৯

সুমতি বালা চাকমা

লক্ষী কুমার চাকমা

নিয়তি চাকমা

মৃত কিনা রাম চাকমা

13-07-1942

70

করল্যাছড়ি

২০

বুদ্ধ পতি চাকমা

বাদি চন্দ্র চাকমা

ভাগ্য রাণী চাকমা

মৃত বুদ্ধ কুমার চাকমা

17-06-1962

50

উ: মরাচেঙ্গী মুখ

২১

সাধনা চাকমা

হলধর চাকমা

নয়ন তারা চাকমা

মৃত নিরঙ্গ চাকমা

12-08-1962

50

মরাচেঙ্গী মুখ

২২

কান্দরি চাকমা

গঙ্গা প্রসাদ চাকমা

মিলুঙি চাকমা

মৃত প্রবোদ চন্দ্র চাকমা

15-11-1932

80

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

২৩

দেবী চাকমা

মনো কুমার চাকমা

চিক্কপুদি চাকমা

মৃত সাধন কুমার চাকমা

16-04-1962

50

উ: মরাচেঙ্গী মুখ

২৪

দুলোহলী চাকমা

বুজ্যা বান চাকমা

রঞ্জনা চাকমা

মৃত ছন্দ্ মোহন চাকমা

04-04-1957

55

উ: মরাচেঙ্গী মুখ

২৫

কিত্তলিলা চাকমা

নীল রঞ্জন চাকমা

অবলা চাকমা

মৃত দয়া রঞ্জন চাকমা

05-09-1962

50

উ: মরাচেঙ্গী মুখ

২৬

পদ্ম মুখী চাকমা

জয় মুলুক চাকমা

নিহার বালা চাকমা

মৃত আমুয়া চাকমা

05-02-1956

56

উ: মরাচেঙ্গী মুখ

২৭

দয়া মনো চাকমা

বিজয় চন্দ্র চাকমা

শান্তি বালা চাকমা

মৃত নিরোদ রঞ্জন চাকমা

23-05-1967

50

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

২৮

জানকি চাকমা

প্রাণময় চাকমা

মলিনা চাকমা

মৃত বিমলেন্দু চাকমা

17-08-1962

50

মরাচেঙ্গী মুখ

২৯

দয়া মুখী চাকমা

আলো কুমার চাকমা

দেব লতা চাকমা

মৃত যাত্রা মোহন চাকমা

09-02-1960

52

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

৩০

ফুল রাণী চাকমা

গয়াসুর চাকমা

কান্দরি চাকমা

মৃত প্রফুল্ল চাকমা

30-05-1947

65

উ: মরাচেঙ্গী মুখ

 

 

 

 

 

 

 

 

বিধবা ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

ক্র:ন:

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

31

স্বপ্না চাকমা

নিরঞ্জয় চাকমা

মন্দাবীরি চাকমা

মৃত ইরেন্দ্র চাকমা

05-10-1954

58

2

মরাচেঙ্গী মুখ

32

সুমতি বালা চাকমা

বিধুর চাকমা

মহিলী চাকমা

মৃত রাজা চাকমা

11-11-1962

50

2

মরাচেঙ্গী মুখ

33

সুমিতা চাকমা

দ্বিজেন্দ্র লাল চাকমা

শিপ্রা চাকমা

মৃত জিতেন্দ্র চাকমা

09-10-1967

45

2

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

34

ললিতা দেবী চাকমা

খুলা রাম চাকমা

চিক্কপদি চাকমা

মৃত মদন মোহন খীসা

27-07-1947

65

2

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

35

নীলা মুখী চাকমা

বিশ্ব মনি চাকমা

নতাবি চাকমা

মৃত শান্তি বিলাস চাকমা

28-05-1967

45

3

দ: মরাচেঙ্গী মুখ

36

উমা দেবী চাকমা

আনন্দ মনি চাকমা

নিশিপুদি চাকমা

মৃত বন বিহারী চাকমা

28-09-1947

65

3

বড়পুল পাড়া

37

কুমারী চাকমা

লক্ষণ বিজয় চাকমা

অঙ্গ বালা চাকমা

মৃত সুভাষ চন্দ্র চাকমা

03-03-1972

40

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

38

ব্রজ মালা চাকমা

কালা চান চাকমা

লক্ষী বালা চাকমা

মৃত নলনী রঞ্জন চাকমা

04-09-1947

65

3

শনখোলা পাড়া

39

মাধবী লতা চাকমা

ক্ষেত্র চাকমা

বিরন্দ মুখী চাকমা

মৃত জ্যোতিময় চাকমা

15-10-1947

65

3

শনখোলা পাড়া

40

শশী রাণী চাকমা

সাধন মোহন চাকমা

কালিন্দী রাণী চাকমা

মৃত কালেঞ্জয় চাকমা

12-09-1972

40

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

41

ছন্দ লতা চাকমা

ধর্ম চরণ চাকমা

কালা মিলা চাকমা

মৃত ক্ষেত্র মোহন চাকমা

20-10-1962

50

3

শনখোলা পাড়া

42

মরলী চাকমা

কালা বরণ চাকমা

বাদিবী চাকমা

মৃত বাশি মোহন চাকমা

05-07-1952

60

3

ফিরিঙ্গি পাড়া

43

বড়পেদী চাকমা

সোনা রাম চাকমা

রমিকা দেবী চাকমা

মৃত লাম্বাশিরা চাকমা

17-08-1962

60

3

ফিরিঙ্গি পাড়া

44

নিরুপা চাকমা

কৃঞ্চ কান্ত চাকমা

রাঙা মিলা চাকমা

মত জীবন চাকমা

09-10-1938

38

3

বড়পুল পাড়া

45

মেধরী চাকমা

দয়াল মোহন চাকমা

কনকনা চাকমা

মৃত জয় ধন চাকমা

13-02-1974

38

3

শনখোলা পাড়া

46

বিনতা চাকমা

কিশোর চন্দ্র চাকমা

বড়মুই চাকমা

মৃত নরম্যা চাকমা

04-05-1977

35

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

47

লতাবি চাকমা

বিঞ্চ চাকমা

ধনবি চাকমা

মৃত মরত্ত চাকমা

06-10-1962

35

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

48

শেফালিকা চাকমা

জ্যোতি ময় চাকমা

গুপ্তা দেবী চাকমা

মৃত নিরঞ্জন চাকমা

09-08-1972

40

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

49

শুভদিনী চাকমা

প্রীতি বিন্দু চাকমা

সাধনা দেবী চাকমা

মৃত সুনীতি বিকাশ চাকমা

04-06-1947

65

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

50

রমিতা চাকমা

চন্দ্র হরি চাকমা

সুর বালা চাকমা

মৃত কালেঞ্জয় চাকমা

07-03-1962

50

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

51

শুভা দেওয়ান

দীন বন্ধু চাকমা

নন্দ রাণী চাকমা

মৃত সুনীতি ময় চাকমা

22-04-1967

45

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

52

কর্ণকণা চাকমা

দেরইয়া চাকমা

পদ্ম শোভা চাকমা

মৃত চুন্দি চাকমা

05-10-1942

70

3

নোয়া পাড়া

53

কালাচোখী চাকমা

কল্প চাকমা

লাম্বাবি চাকমা

মৃত শশী ভূষণ চাকমা

08-08-1942

70

3

নোয়া পাড়া

54

মেজাভী চাকমা

জীবন  ময় চাকমা

শুভ তারা চাকমা

মৃত শান তারা চাকমা

05-07-1957

90

4

শিলুন্যা

55

শুশীলা চাকমা

আলো মনি চাকমা

ফুল বালা চাকমা

মৃত যোগ্য চন্দ্র চাকমা

09-04-1937

75

4

ধলছড়া

56

কালাবি চাকমা

পরেশ নাথ চাকমা

মিলাবি চাকমা

মৃত কামিনী কুমার চাকমা

17-08-1952

60

4

বাকছড়ি

57

নির বালা চাকমা

জ্ঞাত চন্দ্র চাকমা

বিমলা দেবী চাকমা

মৃত স্নেহ কুমার চাকমা

05-09-1952

60

4

বাকছড়ি

58

সভাপতি চাকমা

পবন জয় চাকমা

বেসুকা চাকমা

মৃত অজিত কুমার চাকমা

06-04-1962

50

4

বাকছড়ি

59

রাঙাবি চাকমা

মানিক চন্দ্র চাকমা

আগোছ বালা চাকমা

মৃত স্বর্গ মনি চাকমা

12-05-1937

75

4

বাকছড়ি

60

কালেন্দী রাণী চাকমা

সাধন মনি চাকমা

চিকনি চাকমা

মৃত কিনা রাম চাকমা

10-06-1984

28

4

চেবা ছড়া

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিধবা ভাতা ছক   

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

ক্র:ন:

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

61

গুলিবালা চাকমা

রাজ ধন চাকমা

বিদ্যা কানি চাকমা

মৃত অরবিন্দু চাকমা

09-08-1957

45

4

চেবাছড়া

62

নিরোদ বালা চাকমা

নিতাই চন্দ্র চাকমা

রবি সোনা চাকমা

মৃত সুবিলাস চাকমা

25-05-1962

50

4

এগারল্যাছড়া

63

সত্য বালা চাকমা

সুবল চন্দ্র চাকমা

গয়া মুখী চাকমা

মৃত মুরতি মোহন চাকমা

08-04-1964

48

4

শিলুন্যা পাড়া

64

সুন্দর বালা চাকমা

পূর্ণ মোহন চাকমা

তুলসী কালা চাকমা

মৃত গোপাল কৃঞ্চ চাকমা

09-09-1983

30

4

বাকছড়ি

65

রঙ্গলতা চাকমা

মোহন বাণী চাকমা

তকলামিলা চাকমা

মৃত হেম রঞ্জন চাকমা

13-08-1957

55

4

এগারল্যাছড়া

66

নিয়তি চাকমা

বিজয় কেতন চাকমা

কেশরী চাকমা

মৃত আনন্দ বিলাস চাকমা

09-03-1947

65

4

বাকছড়ি

67

কুলাবি চাকমা

প্রেম রঞ্জন চাকমা

কাঞ্চনা দেবী চাকমা

মৃত বরণ কুমার চাকমা

10-10-1977

35

4

বাকছড়ি

68

বাসন্তী বালা চাকমা

ধর্ম চরণ চাকমা

মন্যাগি চাকমা

মৃত জুমমিত্র চাকমা

17-09-1947

65

4

এগারল্যাছড়া

69

মিনু চাকমা

সোনা রাম চাকমা

শান্তি বালা চাকমা

মৃত চিক্ক চাকমা

20-03-1987

25

4

শিলুন্যা পাড়া

70

ইঞ্চমুখী চাকমা

চিকন চোখ চাকমা

ফুলেন্দরী চাকমা

মৃত বিজয় প্রসাদ চাকমা

18-10-1983

30

4

শিলুন্যা পাড়া

71

নমিতা চাকমা

কালো বরণ চাকমা

শৈলবালা চাকমা

মৃত অমর রতন চাকমা

27-05-1984

28

4

শিলুন্যা পাড়া

72

সোনাপতি চাকমা

রাঙ্গু চাকমা

আদরী চাকমা

মৃত আনন্দ চাকমা

21-10-1937

75

5

জাহানাতলি

73

সোনাপতি চাকমা

অনিল কিশোর চাকমা

স্বর্ণলতা চাকমা

মৃত যাত্রা মোহন চাকমা

16-08-1956

56

1

জাহানাতলি

74

সোনাপতি চাকমা

মুক্ত মোহন চাকমা

জেলী চাকমা

মৃত বাঙাল্যা চাকমা

10-09-1952

60

5

জাহানাতলি

75

জয়সুধা চাকমা

জহর লাল চাকমা

মালনি চাকমা

মৃত অনন্ত লাল চাকমা

05-05-1947

65

5

করল্যাছড়ি

76

বাউদি চাকমা

বিঞ্চু চাকমা

জেবুয়াবী চাকমা

মৃত মঙগু চাকমা

18-10-1964

48

5

জাহানাতলি

77

কদম লতা চাকমা

লালইয়া চাকমা

সুরনন্দী চাকমা

মৃত জগদীশ চাকমা

15-10-1942

70

5

করল্যাছড়ি

78

হাদুনী চাকমা

ক্ষেত্র মোহন চাকমা

শ্যামাপতি চাকমা

মৃত আশাপূর্ণ চাকমা

23-08-1954

58

5

জাহানাতলি

79

বীরলতা চাকমা

বিজয় চন্দ্র চাকমা

মেনকা চাকমা

মৃত ঝড়বুয়া চাকমা

18-01-1957

55

5

জাহানাতলি

80

পূর্ণ দেবী চাকমা

লক্ষীচরণ চাকমা

মায়া দেবী চাকমা

মৃত দীননাথ চাকমা

09-09-1962

50

5

জাহানাতলি

81

রাঙাবি চাকমা

গগণ চন্দ্র চাকমা

শুভংকরী চাকমা

মৃত তুকচান চাকমা

07-08-1945

67

5

জাহানাতলি

82

সুধীর প্রভা চাকমা

অমল চন্দ্র চাকমা

নয়ন কুমারী চাকমা

মৃত আনন্দ চাকমা

27-05-1947

65

5

জাহানাতলি

83

নীর বালা চাকমা

পত্যা রাম চাকমা

ঝিউলপতি চাকমা

মৃত বিরাজ মোহন চাকমা

12-03-1942

70

5

জাহানাতলি

84

শান্তি লতা চাকমা

প্রাণ কুমার চাকমা

সখি বালা চাকমা

মৃত আনন্দ ময় চাকমা

09-10-1942

70

5

করল্যাছড়ি

85

শান্তি দেবী চাকমা

বুড়ি চোখী চাকমা

সুনীতি বালা চাকমা

মৃত ইন্দ্র মোহন চাকমা

10-12-1963

49

5

বাকছড়ি

86

পতঙ্গ চাকমা

যোগেন্দ্র চাকমা

রাজেশ্বরী চাকমা

মৃত ললিত কুমার চাকমা

15-06-1952

60

5

জাহানাতলি

87

বিজয় লক্ষী চাকমা

সুর সুর চাকমা

কমলিনী চাকমা

মৃত বিনোদ রঞ্জন চাকমা

14-04-1957

55

5

জাহানাতলি

88

মেনকা চাকমা

কালাধন চাকমা

শ্যামলী চাকমা

মৃত সাধনা চাকমা

18-11-1962

50

5

জাহানাতলি

89

নাগি চাকমা

রত্ন সেন চাকমা

জয়সুধা চাকমা

মৃত স্নেহ কুমার চাকমা

01-03-1952

60

5

জাহানাতলি

90

সোয়ামায়া চাকমা

আশাপূর্ণ চাকমা

ফুলেন্দি চাকমা

মৃত কলি রতন চাকমা

01-03-1977

35

6

মধ্য আদাম

 

 

 

 

 

 

বিধবা ভাতা ছক         

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

ক্র:ন:

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

৯1

ধনন্তরী চাকমা

অরবিন্দু চাকমা

রাণী বালা চাকমা

মৃত নিমাই চন্দ্র চাকমা

05-08-1972

40

6

মধ্য আদাম

৯2

দীন কুমারী চাকমা

মনু রাম চাকমা

নিহার বালা চাকমা

মৃত লক্ষিয়া চাকমা

06-06-1975

37

6

মধ্য আদাম

৯3

সোনা দেবী চাকমা

বেরতি রঞ্জন চাকমা

সুধবী চাকমা

মৃত ললিত মোহন চাকমা

14-10-1974

38

6

দেওয়ান ছড়া

৯4

আরতি বালা চাকমা

স্নেহ কুমার চাকমা

নয়না চাকমা

মৃত আলজু চাকমা

12-05-1954

58

6

করল্যাছড়ি

৯5

বুড়ি চোখী চাকমা

উত্তম জয় চাকমা

চন্দ্র বালা চাকমা

মৃত আরবো চাকমা

10-08-1964

48

6

মগাছড়ি

৯6

স্নেহ লতা চাকমা

হর চন্দ্র চাকমা

কল্পনা চাকমা

মৃত মহদেব চাকমা

18-07-1952

60

6

মধ্য আদাম

৯7

রিকা রাণী চাকমা

প্রহলাদ চাকমা

কাননী চাকমা

মৃত লক্ষী বিলাস চাকমা

25-05-1952

63

6

মগাছড়ি

৯8

নির বালা চাকমা

দিবেন্দু চাকমা

রূপবতী চাকমা

মৃত শান্তি বিলাস চাকমা

30-03-1952

60

6

শিলবান

৯9

চিক্ক রাণী চাকমা

আশা মিয়া চাকমা

শশী বালা চাকমা

মৃত মনি চাকমা

19-04-1982

30

6

মধ্য আদাম

১০0

অনুলতা চাকমা

সাধন মোহন চাকমা

লক্ষী রাণী চাকমা

মৃত সুরতা চাকমা

22-07-1947

65

6

মধ্য আদাম

১০১

রনদি বালা চাকমা

বিশ্ব কর্মা চাকমা

রেখা মা চাকমা

মৃত নিরতা চাকমা

29-05-1947

65

6

মধ্য আদাম

১০২

কমলাপুদি চাকমা

দীন মোহন চাকমা

লঘ্ন সুখী চাকমা

মৃত উন্দুয়া চাকমা

08-08-1947

65

6

করল্যাছড়ি

১০৩

কমলা দেবী চাকমা

বিপুল  কান্ত চাকমা

নীল দেবী চাকমা

মৃত বেরতি রঞ্জন চাকমা

23-10-1957

65

6

করল্যাছড়ি

১০৪

শান্তি লতা চাকমা

নির্মল কান্তি চাকমা

পদ্ম রাণী চাকমা

মৃত ভুবন চন্দ্র চাকমা

15-10-1962

55

6

মধ্য আদাম

১০৫

আন্দা বালা চাকমা

কৃপা ধন চাকমা

চারুলতা চকামা

মৃত শান্তি রঞ্জন চাকমা

02-08-1962

50

6

মধ্য আদাম

১০৬

ললিত বালা চাকমা

বুলু চন্দ্র চাকমা

নাম রেখা চাকমা

মৃত আল্যা রাম চাকমা

10-09-1962

50

6

মধ্য আদাম

107

নিত্যপুতি চাকমা

সুবীর চন্দ্র চাকমা

সাধনা চাকমা

মৃত কালা চান চাকমা

21-04-1942

50

6

মধ্য আদাম

১০৮

টুংগপতি চাকমা

শংকর চাকমা

মালাবি চাকমা

মৃত মশ্য কুঞ্জ চাকমা

05-12-1944

70

6

পেরাছড়া

১০৯

জ্যোতিশোভা চাকমা

সুধীর ময় চাকমা

প্রেমলতা চাকমা

মৃত বিশ্বকর্মা চাকমা

10-07-1957

68

7

পেরাছড়া

১১0

কান্তি বালা চাকমা

মনিন্দ্র চাকমা

সুব রেখা চাকমা

মৃত সুমতি রঞ্জন চাকমা

09-02-1972

55

7

বেতছড়ি মুখ

১১১

চন্দ্রবালা চাকমা

মরত্ত চাকমা

মায়া রেখা চাকমা

মৃত কালি প্রসাদ চাকমা

02-04-1967

45

7

মরাচেঙ্গী মুখ

১১২

মুংক রাণী চাকমা

মঙ্গল ধন চাকমা

গুরি মিলা চাকমা

মৃত জ্ঞান বিকাশ চাকমা

05-05-1967

45

7

মরাচেঙ্গী মুখ

১১৩

অনিতা চাকমা

প্রিয় চক্র চাকমা

শংক মালা চাকমা

মৃত বিমল চন্দ্র চাকমা

08-08-1962

50

7

প: জাহানাতলি

১১৪

উমা রাণী চাকমা

গগণ চন্দ্র চাকমা

লংকুলি চাকমা

মৃত ধ্বংগল চাকমা

12-10-1942

70

7

প: জাহানাতলি

১১৫

তুংলা কিত্যা চাকমা

বিঞ্চু চাকমা

উষা রাণী চাকমা

মৃত জাপান মোহন চাকমা

09-05-1944

68

7

দোসর পাড়া

১১৬

শান্তি বালা চাকমা

নিরঞ্জন চাকমা

দেব মালা চাকমা

মৃত বিরেন্দ্র চাকমা

05-11-1947

65

7

রিজিবিল

১১৭

মনিবালা চাকমা

সোনা রঞ্জন চাকমা

কালামিলা চাকমা

মৃত চিকন চান চাকমা

06-06-1942

70

7

রিজিবিল

১১৮

জ্ঞানলতা চাকমা

কান্ত মনি চাকমা

মনষা দেবী চাকমা

মৃত চিকন্যা চাকমা

07-08-1947

65

7

দোসর পাড়া

১১৯

কেরাম্যা চাকমা

গিরিশ চন্দ্র চাকমা

গুল মালা চাকমা

মৃত চিকন চান চাকমা

10-10-1945

67

7

রিজিবিল

১২০

কালোমি চাকমা

কিষ্ট মঙ্গল চাকমা

সুমতি বালা চাকমা

মৃত লাল ভদ্র চাকমা

07-09-1947

70

7

রিজিবিল

 

 

 

 

 

 

 

 

বিধবা ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

ক্র:ন:

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

121

বিনন্দ চাকমা

কুঞ্জ লাল চাকমা

স্বপ্না দেবী চাকমা

মৃত ধনমুনি চাকমা

05-07-1972

40

7

প: জাহানাতলি

122

চন্দ্রবি চাকমা

অনিল কিশোর চাকমা

ফুল কুমারী চাকমা

মৃত কান্তি চাকমা

04-03-1972

45

7

পেরাছড়া

123

নয়ন বালা চাকমা

পূর্ণ মোহন চাকমা

মিলাছবো চাকমা

মৃত সোনা বন্ধু চাকমা

05-08-1967

40

7

মরাচেঙ্গী মুখ

124

কালি চাকমা

বিহারী লাল চাকমা

সুখী চাকমা

মৃত লক্ষী কুমার চাকমা

30-11-1972

50

7

রিজিবিল

125

কনিকা চাকমা

কুঞ্জ লাল চাকমা

বাধনী চাকমা

মৃত প্রতি রঞ্জন চাকমা

25-04-1962

58

7

প: জাহানাতলি

126

সুমতি বালা চাকমা

হংস ধস চাকমা

কমলাপুতি চাকমা

মৃত শান্তি চাকমা

17-03-1954

28

7

প: দেওয়ান পাড়া

127

রাঙা মিলা চাকমা

নগর চান চাকমা

চিক্কবি চাকমা

মৃত তরুণী সেন চাকমা

04-06-1984

55

8

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

128

সুজলা চাকমা

সাধন কুমার চাকমা

রবি সোনা চাকমা

মৃত জগদীশ চাকমা

16-07-1957

55

8

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

129

শান্তি লতা চাকমা

মিলন কুমার চাকমা

কাঞ্চনা চাকমা

মৃত মদন মোহন চাকমা

09-09-1957

60

8

রুনু কার্বারী পাড়া

130

মুক্তি বালা চাকমা

জয় নন্দ চাকমা

চান্দবি চাকমা

মৃত রায় মোহন চাকমা

21-01-1952

70

8

কেঙ্গালছড়ি

131

কাউজি চাকমা

জহর লাল চাকমা

শৈল বালা চাকমা

মৃত ভালুক্যা চাকমা

05-05-1942

65

8

রুনু কার্বারী পাড়া

132

উমপ্রভা চাকমা

প্রকৃত রঞ্জন চাকমা

আদুরি চাকমা

মৃত কৃপা চরণ চাকমা

03-09-1947

60

8

বেতছড়ি মুখ

133

সোনাবি চাকমা

কালামুয়া চাকমা

কেশরী চাকমা

মৃত আদি রতন চাকমা

09-10-1952

60

8

পুরাতন পাড়া

134

নাগরি চাকমা

হেম বরণ চাকমা

লিলাবতী চাকমা

মৃত কৃষ মনি চাকমা

15-05-1957

55

8

হেডম্যান পাড়া

135

নাগরি চাকমা (২)

লেত্যা চাকমা

গুলবি চাকমা

মৃত ললিত মোহন চাকমা

03-10-1952

60

8

বেতছড়ি মুখ

136

বাসন্তি চাকমা

রবি ধন চাকমা

ফুল বালা চাকমা

মৃত সুধাংশু বিমল চাকমা

20-08-1952

66

8

হেডম্যান পাড়া

137

রঞ্জন মুখী চাকমা

মনু রাম চাকমা

হেঙরি চাকমা

মৃত বিশু মোহন চাকমা

10-05-1950

62

8

রুনু কার্বারী পাড়া

138

কান্দরি চাকমা

তুক্যা চান চাকমা

জানকি চাকমা

মৃত রমনী মোহন চাকমা

02-10-1954

66

8

বেতছড়ি মুখ

139

অযদি চাকমা

দুখি রাম চাকমা

প্রেমলতা চাকমা

মৃত হিরো মোহন চাকমা

11-09-1942

70

8

হেডম্যান পাড়া

140

রগুরি চাকমা

প্রসন্ন চাকমা

বিরতা চাকমা

মৃত প্রদীপ চন্দ্র চাকমা

03-05-1942

70

8

রুনু কার্বারী পাড়া

141

শোভা দেবী চাকমা

অন্নদা প্রসন্ন চাকমা

শশী বালা চাকমা

g„Z আশাপূর্ণ PvKgv

06-06-1947

65

8

বেতছড়ি মুখ

142

রাজ দেবী চাকমা

অনিল চন্দ্র চাকমা

চিক্কবি চাকমা

মৃত শশী কান্ত চাকমা

15-02-1957

55

8

রুনু কার্বারী পাড়া

143

মুনিকা চাকমা

রাজেন্দ্র লাল চাকমা

সুরশী বালা চাকমা

মৃত পুলিন বিহারী চাকমা

09-05-1962

30

8

বাজেছড়া

144

মুনুবালা চাকমা

জগদীশ চাকমা

বাউদি চাকমা

মৃত রবীন্দ্র চাকমা

10-08-1952

60

9

বাজেছড়া

145

রূপপতি চাকমা

আনন্দ মোহন চাকমা

দেবী চাকমা

মৃত ভুবন জয় চাকমা

15-05-1947

65

9

উচ্চ কেঙ্গালছড়ি

146

ইত্তুকি চাকমা

দাদি চাকমা

মায়া দেবী চাকমা

মৃত অজিত কুমার চাকমা

20-09-1952

60

9

বাজেছড়া

147

কালাবি চাকমা

মহেন্দ্র চাকমা

ভাগ্য রাণী চাকমা

মৃত বিনোদন চন্দ্র চাকমা

18-03-1942

70

9

কান্দারা ছড়া

148

বিন্না কুমারি চাকমা

সুরেশ চন্দ্র চাকমা

লতাবি চাকমা

মৃত মঙ্গল নাথ চাকমা

25-10-1942

70

9

দায্যা পাড়া

149

বিরজা চাকমা

বিজয় চন্দ্র চাকমা

দয়া মালা চাকমা

মৃত সোনা ধন চাকমা

17-11-1940

72

9

হাজাছড়ি

150

পূরবতী চাকমা

সত্য রঞ্জন চাকমা

রাঙাবি চাকমা

মৃত নিলু চন্দ্র চাকমা

07-08-1966

40

9

দায্যা পাড়া

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিধবা ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

ক্র:ন:

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

151

বাউদি চাকমা

প্রিয় কান্তি চাকমা

কোকিলা চাকমা

মৃত শুভ রঞ্জন চাকমা

09-02-1967

45

9

বাজেছড়া

152

অনু দেবী চাকমা

নীল রঞ্জন চাকমা

খুলাবি চাকমা

মৃত অরবিন্দু চাকমা

23-05-1942

70

9

উচ্চ কেঙ্গালছড়ি

153

জট্টালী চাকমা

আলেয়া চাকমা

নন্দ রাণী চাকমা

মৃত রূপা জয় চাকমা

28-09-1947

65

9

কান্দারা ছড়া

154

সুমতি বালা চাকমা

লারে চন্দ্র চাকমা

নিহারিকা চাকমা

মৃত লাল চাকমা

14-10-1977

35

9

কান্দারা ছড়া

155

অনিলা চাকমা

হেদা রাম চাকমা

হেলি চাকমা

মৃত ভীম রঞ্জন চাকমা

12-05-1977

35

9

হাজাছড়ি

156

ফুলেম মুখী চাকমা

হলধর চাকমা

মিলা বিকাশ চাকমা

মৃত জন চন্দ্র চাকমা

10-03-1942

70

9

তারাছড়ি

157

সিতা পুদি চাকমা

কাল চান চাকমা

মেরনী চাকমা

মৃত জয় কুমার চাকমা

09-07-1952

35

9

বাজেছড়া

158

হেঙরি চাকমা

বন কুমার চাকমা

দোলবি চাকমা

মৃত পূরণ চাকমা

20-02-1977

45

9

ধার্য্যা পাড়া

159

কনক্ক চাকমা

মুরতি সেন চাকমা

সুন্দর বালা চাকমা

মৃত ললিত চাকমা

18-05-1967

45

9

ধার্য্যা পাড়া

160

চঞ্চলা চাকমা

দিলীপ চাকমা

কিত্তলিলা চাকমা

মৃত বুদ্ধ মনি চাকমা

15-08-1972

40

9

রাম সুপারি পাড়া

 

 

 

বয়স্ক ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্ল

01

পরেশ চন্দ্র চাকমা

পুণ্য কান্তি চাকমা

অরুনা চাকমা

 

10-01-1923

89

1

বেতছড়ি মুখ

02

চন্দ্র হংস চাকমা

মৃত কন্ঠ মনি চাকমা

রোহিনী চাকমা

 

23-05-1924

88

1

মরাচেঙ্গী মুখ

03

চন্দি চাকমা

মৃত অক্ষয় চাকমা

বালা চাকমা

 

05-02-1939

73

1

লাম্বাছড়া

04

রবি চন্দ্র চাকমা

মৃত দীণ মোহন চাকমা

মতি বালা চাকমা

 

14-10-1946

66

1

বেতছড়ি মুখ

05

ভারত রঞ্জন চাকমা

মৃত ধর্ম কান্ত চাকমা

সুধা চাকমা

 

05-05-1939

73

1

বেতছড়ি মুখ

06

মোহন বালা চাকমা

মৃত অনিল চন্দ্র চাকমা

শশী রাণী চাকমা

মৃত জহর লাল চাকমা

10-01-1946

65

1

লাম্বাছড়া

07

কোকিলা চাকমা

মৃত রাম চন্দ্র চাকমা

কোকিলা চাকমা

চিকন চন্দ্র চাকমা

17-05-1923

89

1

বাকছড়ি মুখ

08

কালাউদি চাকমা

মৃত প্রদীপ চাকমা

পদ্ম চাকমা

কিরন চন্দ্র চাকমা

05-02-1925

87

1

মরাচেঙ্গী মুখ

09

অমিয় বালা চাকমা

মৃত বাদি চাকমা

শোভা চাকমা

মৃত সুবোক্ষ মোহন চাকমা

10-02-1938

74

1

লাম্বাছড়া

10

পূরলীমা চাকমা

মৃত পহর চাকমা

চন্দ্র প্রভা চাকমা

মৃত কুদম্ব মোহন চাকমা

10-10-1934

78

1

লাম্বাছড়া

11

চিত্ত রঞ্জন চাকমা

শুভ কান্ত চাকমা

চন্দ্র প্রভা চাকমা

 

15-10-1936

76

1

মরাচেঙ্গী মুখ

12

পুষ্পমুখী চাকমা

মায়া ধন চাকমা

ভিক্ষূ পতি চাকমা

খুলা রাম চাকমা

10-02-1924

88

1

সাবেক্ষ্যং

13

উত্তম জয় চাকমা

মৃত তনু রাম চাকমা

গোপাল বালা চাকমা

 

15-10-1939

73

1

বাকছড়ি মুখ

14

লালু চাকমা

গবলা চান চাকমা

লতা চাকমা

 

08-04-1941

71

1

মরাচেঙ্গী মুখ

15

মেরিয়া চাকমা

সোনা রাম চাকমা

সবি বালা চাকমা

 

20-05-1939

73

1

লাম্বাছড়া

16

কিষ্ট লিলা চাকমা

প্রভাত চাকমা

আলো চাকমা

রাজ মোহন চাকমা

10-05-1922

90

1

লাম্বাছড়া

17

কালাবি চাকমা

ভদ্র চাকমা

স্বপ্না চাকমা

দয়ালব্ধ চাকমা

10-02-1920

92

1

লাম্বাছড়া

18

নয়ন বালা চাকমা

চন্দ্র চাকমা

কালাবি চাকমা

নির্মলেন্দু চাকমা

14-10-1934

78

1

লাম্বাছড়া

19

সুবিলাস চন্দ্র চাকমা

মৃত চিত্র সেন চাকমা

লক্ষী পতি চাকমা

 

12-05-1925

87

1

লাম্বাছড়া

20

মুকী চাকমা

ফলেশ্বর চাকমা

কালাচোখী চাকমা

হরি লক্ষী চাকমা

10-01-1946

67

1

লাম্বাছড়া

21

প্রবীর চন্দ্র চাকমা

চিত্র সেন চাকমা

বুদ্ধদেব চাকমা

 

10-02-1945

78

1

লাম্বাছড়া

22

নাবিদা চাকমা

ধনঞ্জয় চাকমা

কান্দরি চাকমা

 

10-01-1934

73

1

মরাচেঙ্গী মুখ

23

মনো রঞ্জন চাকমা

মৃত মেরিয়া চাকমা

সুমতি বালা চাকমা

 

15-05-1939

73

1

যৌথ খামার  

24

ইন্দু প্রভা চাকমা

মৃত যামিনী চাকমা

বড়পেদী চাকমা

মায়াধন চাকমা

10-05-1941

71

1

লাম্বাছড়া

25

প্রতিমা দেবী চাকমা

মৃত বাঙাল্যা চাকমা

রাঙাবি চাকমা

মহেন্দ্র চাকমা

08-08-1987

72

1

বাকছড়ি মুখ

26

দ্বিতীয় চন্দ্র চাকমা

মৃত পুণ্য সুর চাকমা

সোনাবি চাকমা

 

14-10-1943

69

1

বাকছড়ি মুখ

27

মঘা পেদী চাকমা

জীবন চাকমা

সুখী চাকমা

সুরথ কান্তি চাকমা

02-02-1925

87

1

বাকছড়ি মুখ

28

যামিনী রঞ্জন চাকমা

মৃত চিকন চান চাকমা

কালাবালা চাকমা

 

19-11-1936

76

1

লাম্বাছড়া

29

ভগবান চাকমা

ধনাধন চাকমা

বিনতা চাকমা

 

10-10-1934

78

2

করল্যাছড়ি

30

প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা

মৃত রাঙাখুলা চাকমা

সুখী চাকমা

 

15-05-1945

67

2

দক্ষিণ মরাচেঙ্গী

 

 

বয়স্ক ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

31

পূর্ণেন্দু চাকমা

মৃত কালু কান্তি চাকমা

দয়া রাণী চাকমা

 

10-02-1920

92

2

উত্তর মরাচেঙ্গী

32

কানুঙ্গু চাকমা

জাম্বু চান চাকমা

লিলা চাকমা

 

25-10-1934

78

2

মরাচেঙ্গী মুখ

33

কমল সুখ

সোনা ধন চাকমা

রিনা চাকমা

 

12-11-1938

74

2

উত্তর মরাচেঙ্গী

34

রাঙ্গুবি চাকমা

দুলা চান চাকমা

ফুলো রাণী চাকমা

কমল চন্দ্র চাকমা

10-08-1987

65

2

মরাচেঙ্গী মুখ

35

রূপবি চাকমা

চান মনি চাকমা

ফুল রাণী চাকমা

বুদ্ধ মনি চাকমা

20-02-1939

73

2

উত্তর মরাচেঙ্গী

36

মিয়াবি চাকমা

রবি চাকমা

শশী বালা চাকমা

সাধন কুমার চাকমা

05-07-1943

69

2

দক্ষিণ মরাচেঙ্গী

37

কুন্টুলী চাকমা

মায়া ধন চাকমা

নীল মুখী চাকমা

বীর কুমার চাকমা

05-04-1945

67

2

মরাচেঙ্গী মুখ

38

কালাবি চাকমা

মানিক চাকমা

পদ্ম মালা চাকমা

চিত্ত রঞ্জন চাকমা

10-01-1947

65

2

উত্তর মরাচেঙ্গী

39

লক্ষী বিলাস চাকমা

বেডল চাকমা

বালা চাকমা

 

09-07-1934

78

2

দক্ষিণ মরাচেঙ্গী

40

রঞ্জন বালা চাকমা

কালায়া চাকমা

কাঞ্চনা চাকমা

মৃত তৈয়ারাম চাকমা

15-05-1921

91

2

দক্ষিণ মরাচেঙ্গী

41

খুলারাম চাকমা

জীবন ধন চাকমা

সবিতা চাকমা

 

25-08-1922

90

2

উত্তর মরাচেঙ্গী

42

অনাদি রঞ্জন চাকমা

কর্ণ সেন চাকমা

জোনাকি চাকমা

 

13-09-1943

69

2

দক্ষিণ মরাচেঙ্গী

43

হলধর চাকমা

ব্রজ মোহন চাকমা

কালাবী চাকমা

 

10-01-1945

67

2

উত্তর মরাচেঙ্গী

44

শশী রাণী চাকমা

মনিন্দ্র চাকমা

রাঙা চোখ চাকমা

মৃত চন্দ্রহাস চাকমা

10-08-1934

78

2

রাঙ্গী পাড়া

45

ছিয়া পতি চাকমা

বলভদ্র চাকমা

নীল বর্ণ চাকমা

আনন্দ মনি চাকমা

05-10-1936

76

2

উত্তর মরাচেঙ্গী

46

ধীরেন্দ্র লাল চাকমা

মৃত ভীমঞ্জয় চাকমা

বড় পেদী চাকমা

 

05-08-1938

78

2

ধল্যাছড়ি

47

শত্রু মুখী চাকমা

সাধন মনি চাকমা

ললিতা দেবী চাকমা

আনন্দ মোহন চাকমা

10-05-1941

71

2

মরাচেঙ্গী মুখ

48

বসু কুমার চাকমা

মৃত নুয়া চান চাকমা

আনন্দ বালা চাকমা

 

05-05-1939

73

2

মরাচেঙ্গী মুখ

49

পাদুলী চাকমা

মৃত জয়ন্ত চাকমা

শেফালী চাকমা

গগণ চন্দ্র চাকমা

12-04-1925

87

2

দক্ষিণ মরাচেঙ্গী

50

অরবিন্দু চাকমা

শুক্রসিং চাকমা

আলো চাকমা

 

02-08-1932

80

2

উত্তর মরাচেঙ্গী

51

দয়াল মোহন চাকমা

দিবাকর চাকমা

ছন্দ চাকমা

 

05-10-1933

70

2

রাঙ্গী পাড়া

52

শোভা পতি চাকমা

মানিক লাল চাকমা

লতাবি চাকমা

মদন কুমার চাকমা

17-12-1923

90

2

দক্ষিণ মরাচেঙ্গী

53

অনিতা দেবী চাকমা

প্রভাত চন্দ্র চাকমা

বড় চোখী চাকমা

নিবিহারী চাকমা

05-10-1933

79

2

দক্ষিণ মরাচেঙ্গী

54

খগেন্দ্র চাকমা

হেদা রাম চাকমা

ব্রজ মালা চাকমা

 

04-09-1934

78

2

মরাচেঙ্গী মুখ

55

চন্দ্র প্রভা চাকমা

বালুকা চাকমা

উমা দেবী চাকমা

চিত্রসুখ চাকমা

10-02-1924

88

2

দক্ষিণ মরাচেঙ্গী

56

মদন কুমার চাকমা

রাঙা চান চাকমা

কৃঞ্চ মুখী চাকমা

 

10-02-1946

66

2

দক্ষিণ মরাচেঙ্গী

57

রজ্ঞিত চাকমা

হেমন্ত কুমার চাকমা

নমিতা চাকমা

 

03-02-1936

76

2

দক্ষিণ মরাচেঙ্গী

58

রাজ মোহন চাকমা

উজ্জয় চাকমা

খুলাবি চাকমা

 

08-06-1938

74

2

বড়পুল পাড়া

59

সমরঞ্জন চাকমা

শুভ কান্ত চাকাম

চান্দ রাণী চাকমা

 

04-04-1946

66

2

শনখোলা পাড়া

60

খুলা রাম চাকমা

জুর মনি চাকমা

প্রভা চাকমা

 

10-02-1947

65

2

শনখোলা পাড়া

 

 

বয়স্ক ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

61

নলনী চাকমা

তরুণী সেন চাকমা

নিয়তি চাকমা

 

01-02-1945

67

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

62

সুগত দেওয়ান

রাজেন্দ্র লাল চাকমা

মিনু চাকমা

 

10-05-1943

69

3

মহাজন পাড়া

63

পরমিলা চাকমা

পরিমল চাকমা

অবলা চাকমা

মৃত হংস চাকমা

02-08-1947

65

3

বড়পুল পাড়া

64

প্রমতি চাকমা

বাদী চাকমা

কানন দেবী চাকমা

মৃত রাজেন্দ্র দেওয়ান

24-01-1932

80

3

মহাজন পাড়া

65

ননাবি চাকমা

ভদ্র চাকমা

দেবী চাকমা

মৃত লাল চন্দ্র চাকমা

05-05-1945

67

3

শনখোলা পাড়া

66

বিনতা চাকমা

সুবিময় চাকমা

সবিতা চাকমা

মন চন্দ্র চাকমা

02-05-1987

87

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

67

তঙ্গুরি চাকমা

মন কুমার চাকমা

পতঙ্গ চাকমা

কিরন ধর চাকমা

10-02-1924

88

3

বড়পুল পাড়া

68

মতিন্দ্র লাল চাকমা

রূপা কান্ত চাকমা

নাগি চাকমা

 

05-05-1939

73

3

শনখোলা পাড়া

69

রাউনি চাকমা

মৃত হারা ধন চাকমা

মেনকা চাকমা

মৃত রাঙা জয় চাকমা

10-05-1941

71

3

শনখোলা পাড়া

70

বিনোদ বিহারী চাকমা

মৃত রাম চন্দ্র চাকমা

রুনু বালা চাকমা

 

10-05-1937

75

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

71

সমীর কুমার চাকমা

মৃত বুদ্ধ কিংকর চাকমা

অনুলতা চাকমা

 

05-02-1937

75

3

mv‡eÿ¨s

72

গুম্ভ বিহারী চাকমা

মৃত শশী মোহন চাকমা

আলো চাকমা

 

04-04-1936

76

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

73

পাঞ্জালী চাকমা

বুদ্ধ চাকমা

জানকি চাকমা

কালাচান চাকমা

05-03-1942

70

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

74

নিমলিনী চাকমা

বাদী চান চাকমা

চিক্কা দেবী চাকমা

অনন্ত মনি চাকমা

08-02-1941

71

3

বড়পুল পাড়া

75

অনুরঞ্জন চাকমা

মৃত রাম চন্দ্র চাকমা

নির বালা চাকমা

 

01-05-1935

77

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

76

পূর্ণশশী চাকমা

জয়ন্ত লাল চাকমা

স্নেহ লতা চাকমা

 

02-06-1936

76

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

77

সুরেন্দ্র সেন চাকমা

চন্দ্র কান্ত চাকমা

ললিতা চাকমা

চিত্ত রঞ্জন চাকমা

03-05-1932

80

3

শনখোলা পাড়া

78

মানতা চাকমা

শান্তি কুমার চাকমা

কাজলা দেবী চাকমা

নলনী মোহন চাকমা

02-06-1933

79

3

বড়পুল পাড়া

79

সুরসি বালা চাকমা

গোল মুখ চাকমা

পুটি চাকমা

 

02-04-1932

80

3

শনখোলা পাড়া

80

বাসন্তি কুমার চাকমা

কামেশ চন্দ্র চাকমা

নিত্য বালা চাকমা

 

02-05-1935

75

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

81

অমিয় রঞ্জন চাকমা

মৃত নকুল চন্দ্র চাকমা

অনিতা চাকমা

 

04-06-1938

74

3

শনখোলা পাড়া

82

অমিয় বালা চাকমা

দীপায়ন চাকমা

চন্দ্র বালা চাকমা

বুদ্ধ রঞ্জন চাকমা

05-05-1946

66

3

শনখোলা পাড়া

83

নাগর চান চাকমা

প্যারি মোহন চাকমা

কান্তি বালা চাকমা

 

25-04-1932

80

3

বড়পুল পাড়া

84

স্বপ্না বালা চাকমা

লক্ষী কুমার চাকমা

জ্যোতি রাণী চাকমা

বীর সেন চাকমা

10-05-1942

70

3

শনখোলা পাড়া

85

ব্রজ লাল চাকমা

মৃত যুবরাজ চাকমা

বালা চাকমা

 

08-08-1937

75

3

ত্রিপুরা ছড়া

86

অমৃত লাল চাকমা

উজন মনি চাকমা

টুংগ পতি চাকমা

 

05-05-1945

70

3

মহাজন পাড়া

87

সুখময় চাকমা

যাত্রা মোহন চাকমা

রাণী চাকমা

 

02-08-1945

70

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

88

ফুল রাণী চাকমা

মোহন চাকমা

দেবী চাকমা

পর রঞ্জন চাকমা

05-05-1941

71

3

উ: ফিরিঙ্গি পাড়া

89

সুমঙ্গল চাকমা

মৃত কুমুস্যা চাকমা

জুর মালা চাকমা

 

10-06-1922

90

4

থলছড়া

90

অশ্বিণী কুমার চাকমা

মৃত রাজমনি চাকমা

নয়ন বালা চাকমা

 

05-07-1921

91

4

এগারল্যাছড়া

 

 

বয়স্ক ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

91

চিত্র কুমার চাকমা

ইন্দ্র মোহন চাকমা

চন্দ্রবি চাকমা

 

02-08-1932

80

4

শিলুন্যা

92

মেরিয়া চাকমা

রাজমনি চাকমা

বিনন্দ চাকমা

 

14-10-1943

69

4

চেবাছড়া

93

ভারত কুমার চাকমা

কুসলী চাকমা

বড়পেদী চাকমা

 

02-10-1945

67

4

বাকছড়ি মুখ

94

নাগরী চাকমা

নাগত্যা চাকমা

সুন্দরী চাকমা

অরবিন্দু কুমার চাকমা

10-02-1943

78

4

Kij¨vQwo

95

পেলাবি চাকমা

অক্ষয় কুমার চাকমা

কনিকা চাকমা

অনিল চন্দ্র চাকমা

04-02-1936

76

4

evKQwo gyL

96

রিবমুখী চাকমা

চিক্ক চাকমা

লতিকা চাকমা

মৃত ধারাস চন্দ্র চাকমা

23-09-1925

87

4

mv‡eÿ¨s

97

লক্ষী পুতি চাকমা

মনাধন চাকমা

রেণূ বালা চাকমা

মৃত জয়ন্ত কুমার চাকমা

10-04-1928

88

4

বাকছড়ি মুখ

98

শামলকী চাকমা

শ্যামল চাকমা

রাকী চাকমা

বসন্ত কুমার চাকমা

04-08-1943

69

4

বাকছড়ি মুখ

99

ললিত চন্দ্র চাকমা

মৃত রাজ মনি চাকমা

স্নেহ মুখী চাকমা

 

17-05-1921

91

4

বাকছড়ি মুখ

100

বিজুবী চাকমা

মৃত দয়াল চন্দ্র চাকমা

লতাবি চাকমা

মৃত দয়াল চন্দ্র চাকমা

10-07-1934

78

4

এগারল্যাছড়া

101

মদন সেন চাকমা

মধূ চন্দ্র চাকমা

খুলাবি চাকমা

 

05-02-1947

65

4

শিলুন্যা

102

পরেশ নাথ চাকমা

হালিয়া চন্দ্র চাকমা

কালাবি চাকমা

 

10-08-1939

73

4

চেবাছড়া

103

কালামুয়া চাকমা

বুড়াচান চাকমা

বড়চোখী চাকমা

হিরেন্দ্র লাল চাকমা

14-06-1932

80

4

চেবাছড়া

104

বীরলতা চাকমা

বীর চাকমা

সুমতি বালা চাকমা

মৃত বিরলাল চাকমা

02-06-1933

79

4

শিলুন্যা

105

বুদ্ধপতি চাকমা

জীবন চাকমা

অবলা চাকমা

 

10-02-1945

67

4

চেবাছড়া

106

পুনংচান চাকমা

মৃত সোনা রাম চাকমা

মেন্না চাকমা

 

05-02-1925

87

4

বাকছড়ি মুখ

107

সুমিতা চাকমা

বেদগ্যা চাকমা

অরুন প্রভা চাকমা

হিরেন্দ্র লাল চাকমা

10-05-1946

66

4

শিলুন্যা

108

স্নেহ কুমার চাকমা

নারদ মনি চাকমা

কৃপা দেবী চাকমা

 

09-10-1940

72

4

বাকছড়ি মুখ

109

রান্দালী চাকমা

রাঙ্গা চাকমা

বিজলী চাকমা

শোভা কিষ্ট চাকমা

10-03-1923

89

4

বাকছড়ি মুখ

110

মদন সোনা চাকমা

সূর্য মোহন চাকমা

বাসন্তী চাকমা

 

02-06-1934

78

4

শিলুন্যা

111

সুবিলাস চন্দ্র চাকমা

মৃত যাত্রা মোহন চাকমা

কান্দরী চাকমা

 

04-08-1943

69

4

এগারল্যাছড়া

112

চিত্র বিলাস চাকমা

মৃত হেলা চন্দ্র চাকমা

নাগরী চাকমা

 

02-10-1921

91

4

বাকছড়ি মুখ

113

লমা মুখী চাকমা

আনন্দ মোহন চাকমা

রঞ্জনা দেবী চাকমা

রমনী মোহন চাকমা

05-05-1938

74

4

এগারল্যাছড়া

114

নিরঞ্জন চাকমা

মৃত কোকিল চাকমা

রাপবি চাকমা

 

10-05-1941

71

4

এগারল্যাছড়া

115

মেনকা চাকমা

ময় চাকমা

লগ্ন মুখী চাকাম

প্রেম বিহারী চাকমা

10-02-1946

66

4

এগারল্যাছড়া

116

লালন জয় চাকমা

বাঙাল্যা চাকমা

বিজুবী চাকমা

 

02-02-1945

67

4

এগারল্যাছড়া

117

বিরাজ মোহন চাকমা

মৃত আমপ্রু চাকমা

কান্দরী চাকমা

 

05-05-1924

88

5

জাহানাতলি

118

কৃঞ্চ চাকমা

মৃত শেষ চন্দ্র চাকমা

কালাবি চাকমা

 

02-08-1925

87

5

জাহানাতলি

119

ললিত মোহন দেওয়ান

মৃত সাধন কুমার দেওয়ান

রাঙ্গা চাকমা

 

05-06-1938

74

5

জাহানাতলি

120

সমরেন্দ্র চাকমা

চিকন মনি চাকমা

সুমিতা চাকমা

 

10-05-1922

90

5

করল্যাছড়ি

 

 

বয়স্ক ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

121

নবদ্বীপ চাকমা

মৃত তরুণ সেন চাকমা

প্রেমলতা চাকমা

 

20-06-1943

69

5

করল্যাছড়ি

122

চিন্দবী চাকমা

শুক্র রাজ্যা চাকমা

নাগরী চাকমা

জীবন শংকর চাকমা

12-06-1933

79

5

জাহানাতলি

123

চিনি পতি চাকমা

চন্দ্র চাকমা

বাশরী চাকমা

মৃত কালা চান চাকমা

02-02-1932

80

5

জাহানাতলি

124

লুদুন্দী চাকমা

শান্তি জীবন চাকমা

কান্তি বালা চাকমা

ক্ষিরোদ চাকমা

05-05-1939

73

5

জাহানাতলি

125

দীন মুখী চাকমা

দীন মোহন চাকমা

জনক দেবী চাকমা

ইন্দ্র মোহন চাকমা

07-05-1923

89

5

জাহানাতলি

126

কালা চোখী চাকমা

দীপেন চাকমা

নিহারীকা চাকমা

জয় মঙ্গল চাকমা

06-10-1934

78

5

জাহানাতলি

127

জ্যোতিশ্বর দেওয়ান

মৃত হেমেন্দ্র লাল দেওয়ান

আলোনা চাকমা

 

04-04-1946

66

5

জাহানাতলি

128

পুষ্প রাণী চাকমা

কালাচোখা চাকমা

ছবি রাণী চাকমা

বাবন্যা চাকমা

05-06-1946

67

5

জাহানাতলি

129

অশোক কুমার চাকমা

মৃত চন্দ্র মোহন চাকমা

নয়ন বালা চাকমা

 

23-02-1921

91

5

জাহানাতলি

130

প্রেম নন্দ চাকমা

আনিচা চরণ চাকমা

নিযূনি চাকমা

 

08-07-1932

80

5

জাহানাতলি

131

চুনীন্দ্র লাল চাকমা

সুরেন্দ্র মোহন চাকমা

মিতালী চাকমা

 

09-03-1939

73

5

জাহানাতলি

132

বালা চাকমা

ডানিয়া চাকমা

ফেলাবি চাকমা

নীল ব্রত চাকমা

08-06-1941

71

5

জাহানাতলি

133

পাওয়ারী চাকমা

প্রভাত চাকমা

শংক রাণী চাকমা

মৃত মংঘু চাকমা

02-10-1924

88

5

জাহানাতলি

134

কনক বরণ চাকমা

জুমিয়া চাকমা

বালা চাকমা

 

09-09-1924

87

5

জাহানাতলি

135

সুষমা বিকাশ খীসা

কামিনী রঞ্জন খীসা

কুণ্ঠি চাকমা

 

17-05-1938

74

5

জাহানাতলি

136

অঙ্গ মালা চাকমা

মৃত কমলা সেন চাকমা

মিলাবি চাকমা

মৃত প্রেমা নন্দ চাকমা

12-02-1946

67

5

জাহানাতলি

137

চন্দ্র লাল দেওয়ান

মৃত মন মোহন চাকমা

শান্তি দেবী চাকমা

 

10-05-1941

71

5

জাহানাতলি

138

সুনীতি সুধী চাকমা

সুনীতি চাকমা

অমিয় বালা চাকমা

প্রফুল্ল কুমার চাকমা

05-05-1939

73

5

জাহানাতলি

139

জ্ঞানেন্দ্র লাল দেওয়ান

মৃত কালি মোহন চাকমা

ছিয়াপতি দেওয়ান

 

17-05-1923

89

5

জাহানাতলি

140

শান্তি দেবী চাকমা

শশাংক চাকমা

আনন্দ মুখী চাকমা

আনন্দ কুমার চাকমা

10-02-1924

88

5

জাহানাতলি

141

ধীরেন্দ্র লাল চাকমা

কমল্যা চাকমা

নয়ন তারা চাকমা

 

08-09-1940

72

5

জাহানাতলি

142

অনিল কান্তি চাকমা

নাক্ষ চান চাকমা

রাঙা মিলা চাকমা

 

10-01-1947

65

5

জাহানাতলি

143

কিষ্ট লতা চাকমা

বোবা চাকমা

মিনি চাকমা

কামিনী রঞ্জন চাকমা

17-05-1923

89

5

জাহানাতলি

144

ভূপতি চাকমা

মৃত বোধি চাকমা

পরমিলা চাকমা

 

08-04-1941

71

5

জাহানাতলি

145

রাঙাবি চাকমা

কমল চন্দ্র চাকমা

শোভা চাকমা

পিয়ারি মোহন চাকমা

02-02-1925

87

5

জাহানাতলি

146

রইয়া চাকমা

হরি জয় চাকমা

জিরুনী চাকমা

 

05-04-1924

88

6

করল্যাছড়ি

147

গৌরাঙ্গ চাকমা

পূর্ণ চন্দ্র চাকমা

পটুনী চাকমা

 

02-05-1934

78

6

মধ্য আদাম

148

নিলা চান চাকমা

দিদিয়া চাকমা

বেঙ্গী চাকমা

 

10-01-1924

88

6

দেওয়ান ছড়া

149

কৃঞ্চ চন্দ্র চাকমা

জাপান জয় চাকমা

তুঙ্গবি চাকমা

 

09-04-1932

79

6

দেওয়ান ছড়া

150

সুকুমার চাকমা

বদন চন্দ্র চাকমা

পেল্যাবি চাকমা

 

16-02-1940

72

6

দেওয়ান ছড়া

 

বয়স্ক ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

151

চিতাবী চাকমা

চিক্যা চাকমা

জ্ঞান লতা চাকমা

 

20-05-1922

72

6

মধ্য আদাম

152

ইন্দু বালা চাকমা

ইন্দ্র চাকমা

ইতটুগি চাকমা

হিরণ কুমার চাকমা

14-07-1941

90

6

করল্যাছড়ি

153

রাজেশ্বরী চাকমা

চিত্র সেন চাকমা

সুর বালা চাকমা

বেরতি চান চাকমা

02-05-1923

71

6

মধ্য আদাম

154

নিত্যপদি চাকমা

রূপায়ন চাকমা

ওরাংহানি চাকমা

কালা চান চাকমা

04-10-1934

89

6

করল্যাছড়ি

155

ইতটুকি চাকমা

মনিন্দ চাকমা

মনি বালা চাকমা

অজিত কুমার চাকমা

04-02-1936

88

6

মধ্য আদাম

156

রাঙাচান চাকমা

কালায়ন চাকমা

কুমারী চাকমা

 

05-04-1938

74

6

দেওয়ান ছড়া

157

কিগা চাকমা

প্রদীপ চাকমা

ফুল রাণী চাকমা

নিবারণ চাকমা

06-02-1923

89

6

করল্যাছড়ি

158

রঞ্জনা চাকমা

হরি মোহন চাকমা

চঞ্চলা চাকমা

কুঞ্জ ধন চাকমা

04-09-1946

66

6

মধ্য আদাম

159

অশ্বিনী চাকমা

মৃত জয় ব্রত চাকমা

জয় সুধা চাকমা

 

10-05-1927

85

6

মধ্য আদাম

160

ধীরেন্দ্র লাল খীসা

চন্দ্র ধর খীসা

সীতা পুদি চাকমা

 

25-10-1923

89

6

মধ্য আদাম

161

দকবী চাকমা

জাপান চন্দ্র চাকমা

বীর বালা চাকমা

সমর হেতু চাকমা

10-05-1923

89

6

করল্যাছড়ি

162

উষা দেবী চাকমা

ঊষাকর চাকমা

মিনু চাকমা

ফাক্যা চাকমা

06-10-1924

88

6

দেওয়ান ছড়া

163

ধনঞ্জয় চাকমা

যামিনী কুমার চাকমা

কাঞ্চনা চাকমা

 

10-05-1934

78

6

মধ্য আদাম

164

কলনি চন্দ্র চাকমা

দক্যা চাকমা

আন্দা বালা চাকমা

 

12-06-1946

67

6

মধ্য আদাম

165

নুতন বালা চাকমা

কল্যাণ চন্দ্র চাকমা

শশী রাণী চাকমা

ললিত চন্দ্র চাকমা

10-07-1933

79

6

দেওয়ান ছড়া

166

কিনা রাম চাকমা

বাত্যা চাকমা

আনন্দ মুখী চাকমা

 

02-05-1939

73

6

করল্যাছড়ি

167

বুদ্ধোপতি চাকমা

রুপন চাকমা

ভাগ্য রাণী চাকমা

শ্যামা চন্দ্র চাকমা

03-08-1946

66

6

দেওয়ান ছড়া

168

শশী বিলাস চাকমা

ভারত মনি চাকমা

চন্দ্রবি চাকমা

 

08-10-1937

75

6

মধ্য আদাম

169

মিলাবি চাকমা

রাঙ্গল্যা চাকমা

প্রভাতি চাকমা

রমনী মোহন চাকমা

12-09-1934

78

6

করল্যাছড়ি

170

বন কুমার চাকমা

অলঙ্গ চাকমা

রাঙ্গাবি চাকমা

 

08-10-1942

70

6

মগছড়ি

171

সুজাতা চাকমা

আনন্দ চাকমা

লেজঘুলি চাকমা

রবি চন্দ্র চাকমা

05-05-1938

74

6

মধ্য আদাম

172

প্রফুল্ল চাকমা

সুর মনি চাকমা

বড়পেদী চাকমা

 

06-09-1946

67

6

মধ্য আদাম

173

পূর্ণজনা চাকমা

মোহন চাকমা

বুড়িবালা চাকমা

চিক্যা চান চাকমা

09-10-1944

68

6

দেওয়ান ছড়া

174

চিকন চন্দ্র চাকমা

শোভা পূর্ণ চাকমা

ফুল বালা চাকমা

 

10-04-1937

75

7

দোসর পাড়া

175

নগেন্দ্র চাকমা

জেরেন্টু চাকমা

অনিলা চাকমা

 

02-10-1934

78

7

জাহানাতলি

176

নীল কমল চাকমা

মদন চাকমা

ফুলেশ্বরী চাকমা

 

08-09-1932

80

7

রিজিবিল 

177

প্রভা রঞ্জন চাকমা

সুরুখ্যা চাকমা

বিরতি চাকমা

 

22-05-1927

85

7

মরাচেঙ্গী মুখ

178

নলিনী মোহন চাকমা

সূর্য কুমার চাকমা

বীর লতা চাকমা

 

10-04-1921

91

7

পেরাছড়া

179

সুমিত্রা চাকমা

সরল্যা দেওয়ান

অলুমা চাকমা

শান্তি মোহন চাকমা

08-03-1922

90

7

দেওয়ান ছড়া

180

মাধবী চাকমা

প্রদীপ চাকমা

সাধনা চাকমা

কালি কুমার চাকমা

05-10-1933

79

7

দেওয়ান ছড়া

 

বয়স্ক ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

181

অনিতা দেবী চাকমা

মৃত যামিনী চাকমা

মদনা চাকমা

চন্দ্র মোহন চাকমা

13-02-1932

80

7

জাহানাতলি

182

ইন্দু বালা চাকমা

অনিল বরণ চাকমা

জুরবি চাকমা

মদন মোহন চাকমা

15-05-1933

79

7

মরাচেঙ্গী মুখ

183

বিমলা চাকমা

শান্তি প্রভা চাকমা

চুলি চাকমা

প্রাণ বিহারী চাকমা

14-07-1923

89

7

জাহানাতলি

184

পরিক্ষিত চাকমা

চন্দ্র কুমার চাকমা

মিত্রা চাকমা

 

10-02-1925

87

7

মরাচেঙ্গী মুখ

185

নুতন বালা চাকমা

কিরণ চন্দ্র চাকমা

কোকিলা চাকমা

কাম রঞ্জন চাকমা

08-04-1934

78

7

মরাচেঙ্গী মুখ

186

যতিন বিকাশ চাকমা

প্রতাপ চন্দ্র চাকমা

রোহিনা চাকমা

 

07-08-1923

89

7

মরাচেঙ্গী মুখ

187

জঙ্গল্যা চাকমা

তরুণী সেন চাকমা

কমলী চাকমা

 

08-04-1922

90

7

রিজিবিল

188

পদ্ম মালা চাকমা

হীর মোহন চাকমা

লালি চাকমা

কালেন্দ্র চাকমা

04-03-1924

88

7

দোসর পাড়া

189

বড়পেদী চাকমা

লোকাচার্য চাকমা

কনিনা চাকমা

কৃপা মনি চাকমা

05-07-1933

79

7

রিজিবিল

190

কৃঞ্চ চন্দ্র চাকমা

নরন্যা চাকমা

সুমতি চাকমা

 

07-10-1922

90

7

পেরাছড়া

191

সুদন্যা চাকমা

যামিনী রঞ্জন চাকমা

কাঞ্চনা চাকমা

 

10-01-1946

66

7

দোসর পাড়া

192

জানলতা চাকমা

মনিন্দ্র্র চাকমা

পূর্ববর্তী চাকমা

চিকন্যা চাকমা

06-06-1944

68

7

দোসর পাড়া

193

বৈকুন্ঠ বিহারী চাকমা

কান্দারা চাকমা

বড়পেদী চাকমা

 

09-02-1932

80

7

মরাচেঙ্গী মুখ

194

যামিনী রঞ্জন চাকমা

বানেশ্বর চাকমা

মিলা চাকমা

 

17-03-1922

90

7

পেরাছড়া

195

কালন জয় চাকমা

সয়ন্দর চাকমা

কুহেলী চাকমা

 

03-09-1920

92

7

মরাচেঙ্গী মুখ

196

বুঙ্গিনী চাকমা

চিক্ক মনি চাকমা

রাজশ্বরী চাকমা

হল রাম চাকমা

08-05-1943

69

7

দেওয়ান ছড়া

197

ফুল বালা চাকমা

স্বপ্ন চাকমা

রাঙা বুড়ি চাকমা

বল রাম চাকমা

10-04-1945

67

7

দেওয়ান ছড়া

198

ইন্দ্র মুখী চাকমা

ননাধন চাকমা

চিত্তিবি চাকমা

প্রফুল্ল চাকমা

14-02-1944

68

7

জাহানাতলি

199

কাম রঞ্জন চাকমা

সূর্য কুমার চাকমা

লক্ষী বান চাকমা

 

02-10-1937

75

7

মরাচেঙ্গী মুখ

200

অলোক বিকাশ চাকমা

অমরেন্দ্র চাকমা

ফুলেশ্বরী চাকমা

 

14-05-1946

66

7

পেরাছড়া

201

সুমতি বালা চাকমা

জয় মোহন চাকমা

নাগি চাকমা

যামিনী চাকমা

05-05-1943

59

7

জাহানাতলি

202

বিশ্ব মোহন চাকমা

যুব রাজ চাকমা

তরুল লতা চাকমা

 

06-01-1940

72

8

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

203

বুবি চন্দ্র চাকমা

চন্দ্র চাকমা

জিরানি চাকমা

 

20-02-1937

75

8

জুনুমাছড়া

204

মদন মোহন চাকমা

অলংগাদু চাকমা

ফুলেশ্বরী চাকমা

 

05-04-1935

77

8

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

205

শান্তি মনি চাকমা

কবিরাজ চাকমা

কালি চাকমা

 

23-09-1939

73

8

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

206

দেবেন্দ্র চাকমা

সাধন চন্দ্র চাকমা

ইন্দ্র বালা চাকমা

 

20-02-1933

79

8

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

207

নাগরী চাকমা

ললিত চাকমা

সুর বালা চাকমা

রাজ মনি চাকমা

01-05-1928

84

8

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

208

বীর লতা চাকমা

আলক্ষ চাকমা

লতাবি চাকমা

সুর জয় চাকমা

03-04-1932

80

8

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

209

সুরেশী বালা চাকমা

ভারবো চাকমা

হোউরি চাকমা

বিন্দু কুমার চাকমা

05-07-1929

83

8

মেজর পাড়া

210

ওরাংকানী চাকমা

নিমাই চন্দ্র চাকমা

মোবিতা চাকমা

মধু রাম চাকমা

15-02-1927

85

8

বেতছড়ি

 

বয়স্ক ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

211

সুরলতা চাকমা

কালি রতন চাকমা

কাননী চাকমা

পূর্ণ সেন চাকমা

04-06-1939

73

08

রুনু কাবার্রী পাড়া

212

কালা চোগা চাকমা

ইন্দ্র সিং চাকমা

ইন্দু মতি চাকমা

 

06-07-1925

87

08

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

213

শান্তি প্রভা চাকমা

উদয়ন বিকাশ চাকমা

রুদি বালা চাকমা

বিনয় বরণ চাকমা

03-03-1942

70

08

হেডম্যান পাড়া

214

রাজ মোহন চাকমা

বিজি মুয়া চাকমা

স্নেহ লতা চাকমা

 

13-11-1937

75

08

বেতছড়ি

215

রাম চন্দ্র চাকমা

যামিনী কুমার চাকমা

সাধনা দেবী চাকমা

 

25-02-1937

75

08

মেজর পাড়া

216

কালিন্দি রাণী চাকমা

হরি মোহন চাকমা

সোনাবি চাকমা

হরি মোহন চাকমা

28-25-1943

69

08

বেতছড়ি

217

শান্তি বালা চাকমা

লক্ষীয়া চাকমা

মায়া সোনা চাকমা

কালা চোখা চাকমা

16-04-1944

68

08

বাজেছড়া

218

শান্তি কুমার চাকমা

বাজে চন্দ্র চাকমা

আরতি চাকমা

 

20-02-1932

80

08

হেডম্যান পাড়া

219

সুরেশ চন্দ্র চাকমা

রমেশ চন্দ্র চাকমা

বিজয় চাকমা

 

18-07-1934

78

08

মেজর পাড়া

220

নয়ন দেবী চাকমা

লক্ষী বিলাস চাকমা

শান্তি দেবী চাকমা

কৃঞ্চ মনি চাকমা

07-07-1936

76

08

বেতছড়ি

221

সরলী চাকমা

সামতনু চাকমা

দেবী চাকমা

 

05-10-1933

79

08

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

222

পূর্ণ জয় চাকমা

পূণ্য মোহন চাকমা

কাকন চাকমা

 

17-02-1943

69

08

হেডম্যান পাড়া

223

রজনী কুমার চাকমা

উগত্যা চাকমা

বিনতা চাকমা

 

21-05-1940

72

08

হেডম্যান পাড়া

224

আলোছায়া চাকমা

বরূণ চাকমা

দেবী চাকমা

মৃত মনিন্দ্র চাকমা

09-08-1927

85

08

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

225

তবলা তালুকদার

আলো বরণ তালুকদার

কল্পনা চাকমা

মনেন্দ্র তালুকদার

05-02-1945

66

08

হেডম্যান পাড়া

226

তবলা চাকমা

ভরত চন্দ্র চাকমা

আবিদী চাকমা

 

13-08-1942

70

08

হেডম্যান পাড়া

227

জিয়ম বালা চাকমা

বকুল চাকমা

সাধনা চাকমা

সেরেন্দ্র চাকমা

25-06-1944

68

08

নিম্ন কেঙ্গালছড়ি

228

তেজেন্দ্র চাকমা

লামপিয়া চাকমা

দয়া মালা চাকমা

 

05-06-1932

80

08

বেতছড়ি

229

আদরী চাকমা

 

নিলমুয়া চাকমা

বাত্যা চাকমা

02-07-1945

67

08

বাজেছড়া

230

বিজি চন্দ্র চাকমা

সূর্য চন্দ্র চাকমা

গোপা চাকমা

 

05-02-1932

80

08

বাজেছড়া

231

পরান কুমার চাকমা

পান্যা চোখা চাকমা

নিহারিকা চাকমা

 

10-05-1933

79

08

উচ্চ কেঙ্গালছড়ি

232

কালা বরণ চাকমা

লহিন্দ্র চাকমা

বড়পেদী চাকমা

 

02-06-1937

75

08

বাজেছড়া

233

বীর মোহন চাকমা

বৃঞ্চ কেতু চাকমা

ললিতা চাকমা

 

02-06-1937

75

08

বাজেছড়া

234

রম চাকমা

বরণ চন্দ্র চাকমা

বুদ্ধোপতি চাকমা

 

05-10-1943

69

08

ZvivQwo

235

বড়পেদাসা চাকমা

মৃত সমচর চাকমা

কিগা চাকমা

 

02-05-1945

68

08

বাজেছড়া

236

রঙ বালা চাকমা

নিতাই চন্দ্র চাকমা

তনবি চাকমা

নিলা মোহন চাকমা

05-10-1946

66

08

হাজাছড়ি

237

চন্দ্র সুধা চাকমা

বুদ্ধ জয় চাকমা

খুলাবি চাকমা

চন্দ্র জয় চাকমা

05-05-1942

70

08

হাজাছড়ি

238

চিবা চোখী চাকমা

ভালুক চাকমা

বিমলা চাকমা

চন্দ্র জয় চাকমা

02-06-1937

75

08

রাম সুপারি পাড়া

239

সুচী মুখী চাকমা

বাদী চান চাকমা

দয়া মালা চাকমা

নাবিদা চাকমা

05-07-1939

73

08

কান্দারা কার্বারী পাড়া

240

তেজেন্দ্র চাকমা

কান্দারা চান চাকমা

রাঙাবি চাকমা

 

02-08-1932

80

08

গাড ছড়া

 

বয়স্ক ভাতা ছক

জেলার নাম: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলা/ইউসিডির নাম: নানিয়ারচর।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

241

বিমলা দেবী চাকমা

হরি কৃঞ্চ চাকমা

চিতাবি চাকমা

 

05-10-1936

76

8

বাজেছড়া

242

প্রদীপ চন্দ্র চাকমা

গলি চাকমা

আবিদী চাকমা

 

02-05-1932

80

8

রাম সুপারি পাড়া

243

দীন বন্ধু চাকমা

বেঈমনি চাকমা

সুরজা চাকমা

 

05-01-1932

80

8

দার্য্যা পাড়া

244

বিমলা শশী চাকমা

শশী কুমার চাকমা

লংদি চাকমা

নিল কুমার চাকমা

02-05-1942

70

8

বাজেছড়া

245

দৈব রাণী চাকমা

শান্তি চাকমা

পুষ্প রাণী চাকমা

প্রদীপ চন্দ্র চাকমা

10-04-1945

67

8

বাজেছড়া

246

হেম রঞ্জন চাকমা

চন্দ্র জয় চাকমা

সুর